کسب درآمد از ورزش آرزوی هر ورزشکار و دانشجوی تربیت بدنی است. «مستر ورزش ۷» سعی دارد کمک کند تا این آرزو به واقعیت تبدیل شود.

وب سایت «مستر ورزش ۷» در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ توسط تیم تخصصی فرابرندز طراحی شده است.