«فروشگاه میلانی ست» یکی از بزرگ‌ترین توزیع کنندگان کاغذ دیواری و پارکت در مشهد است که وب سایت فروشگاهی این شرکت در آذر ماه ۱۴۰۰ توسط تیم تخصصی فرابرندز طراحی شده است.

نمای کلی پروژه طراحی سایت «فروشگاه میلانی ست»