طراحی سایت مجمع-نکوداشت-غدیر

«مجمع نکوداشت غدیر» یک موسسه فرهنگی – هنری است که به‌دست نیروهای جوان با برگزاری برنامه‌های مذهبی گوناگون همچون جشنواره «واژه۴»، درصدد است پیام آسمانی واقعه غدیر را به همگان رسانده و آن را زنده نگه‌دارد.

وب سایت موسسه فرهنگی – هنری «مجمع نکوداشت غدیر» در سال ۱۴۰۰ توسط فرابرندز طراحی شده است.

نمای کلی پروژه طراحی سایت «مجمع نکوداشت غدیر»

طراحی وب سایت موسسه فرهنگی - هنری «مجمع نکوداشت غدیر»۳