طراحی وب سایت جشنواره فرهنگی - مذهبی «واژه4»

جشنواره فرهنگی – مذهبی «واژه۴» توسط موسسه «مجمع نکوداشت غدیر» در ۵ بخش عکاسی، عکس نوشته، داستان نویسی، قطعه ادبی و کلیپ ویئویی برگزار می‌گردد.

وب سایت این جشنواره در فروردین ماه ۱۴۰۱ توسط فرابرندز طراحی شده است.