یاسر متحدین؛ کوچ حرفه‌ای بین‌المللی با مدرک PCC و مدیرعامل و موسس مرکز آموزش کوچینگ ایران «فراکوچ» است.

وب سایت شخصی «یاسر متحدین» در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ توسط فرابرندز طراحی شده است.

نمای کلی پروژه طراحی سایت «یاسر متحدین»