اسکیما کد

اسکیما کد (Schema code) یا همان کد ساختار، یک نوع کد است که با استفاده از زبان داده‌ی ساختار یافته (Structured Data) نوشته می‌شود و به دسته‌بندی صفحات وب برای موتورهای جستجو کمک می‌کند. این کد برای توصیف ساختار داده‌ها در صفحات وب و همچنین بهینه‌سازی نمایش آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این کد می‌توان در برخی موارد برای نمایش مواردی مانند نتایج جستجو، اطلاعات فروشگاهی، نظرات کاربران و غیره استفاده کرد.

در این مقاله تمام اسکیما کد های سال ۲۰۲۲ را جمع آوری کرده ایم تا شما بتوانید به راحتی برای وب سایت و محتوا های خود استفاده کنید. البته سال به سال به اسکیما کد ها افزونه میشود د که در این صورت سعی می کنیم این اسکیما کد ها را نیز به لیست پایین اضافه کنیم.

AboutPage: کلاس AboutPage برای نمایش صفحه اطلاعات درباره سازمان یا وب‌سایت بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، description و url است.

AcceptAction: کلاس AcceptAction برای نمایش اقدامی که توسط فردی انجام شده و پذیرفته شده است بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند object، participant و result است.

Accommodation: کلاس Accommodation برای نمایش اقامتگاه‌هایی مانند هتل، مهمانسرا و غیره بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و numberOfRooms است.

AccountingService: کلاس AccountingService برای نمایش خدمات حسابداری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، serviceType و provider است.

AchieveAction: کلاس AchieveAction برای نمایش فرآیندی که فردی به منظور دستیابی به هدف خود انجام می‌دهد بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، instrument و object است.

Action: کلاس Action برای نمایش هر گونه فعالیتی که توسط فردی یا سازمانی انجام می‌شود بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، description و startTime است.

ActionAccessSpecification: کلاس ActionAccessSpecification برای نمایش اطلاعات دسترسی به یک عملیات بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند availabilityEnds، availabilityStarts و category است.

ActionStatusType: کلاس ActionStatusType برای نمایش وضعیت یک فعالیت بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند typeOf و description است.

ActivateAction: کلاس ActivateAction برای نمایش اقدامی که به منظور فعال کردن چیزی انجام می‌شود بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، instrument و object است.

AddAction: کلاس AddAction برای نمایش اقدامی که به منظور اضافه کردن چیزی انجام می‌شود بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، instrument و object است.

AdministrativeArea: کلاس AdministrativeArea برای نمایش مناطق اداری مانند استان‌ها، کشورها و شهرستان‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، identifier و geo است.

AdultEntertainment: کلاس AdultEntertainment برای نمایش مکان‌هایی مانند کلوپ‌های شبانه و رستوران‌های برای بزرگسالان بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

Aggregateکلاس Aggregate برای نمایش مجموعه‌ای از داده‌ها یا شیء‌ها با ویژگی‌های مشترک بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، description و hasPart است.

AggregateOffer: کلاس AggregateOffer برای نمایش یک مجموعه از پیشنهادهای فروش بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند lowPrice، highPrice و itemOffered است.

AggregateRating: کلاس AggregateRating برای نمایش امتیازات مختلفی که به یک شیء یا محصول داده شده است بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند ratingValue، bestRating و worstRating است.

Airline: کلاس Airline برای نمایش شرکت‌های هواپیمایی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، iataCode و founder است.

Airport: کلاس Airport برای نمایش فرودگاه‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، iataCode و address است.

AlignmentObject: کلاس AlignmentObject برای نمایش تطبیق دو منبع اطلاعاتی با هم بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند targetName، targetDescription و alignmentType است.

AllocateAction: کلاس AllocateAction برای نمایش فرآیندی که در آن یک منبع به یک هدف اختصاص داده می‌شود بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، instrument و object است.

AmusementPark: کلاس AmusementPark برای نمایش پارک‌های سرگرمی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

AnalysisNewsArticle: کلاس AnalysisNewsArticle برای نمایش مقالات خبری با تحلیل و بررسی عمیق بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند headline، articleBody و publisher است.

AnatomicalStructure: کلاس AnatomicalStructure برای نمایش ساختار آناتومیکی بدن انسان بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، relatedTherapy و associatedPathophysiology است.

AnatomicalSystem: کلاس AnatomicalSystem برای نمایش سیستم‌های آناتومیکی بدن انسان بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، associatedPathophysiology و relatedTherapy است.

Answer: کلاس Answer برای نمایش پاسخ به یک سوال مشخص بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند text، upvoteCount و dateCreated است.

ApartmentComplex: کلاس ApartmentComplex برای نمایش مجموعه‌ای از آپارتمان‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، numberOfRooms و floorSize است.

AppendAction: کلاس AppendAction برای نمایش اقدامی که در آن چیزی به یک منبع اضافه می‌شود بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، instrument و object است.

ApplyAction: کلاس ApplyAction برای نمایش فرآیندی که در آن یک فرآیند یا محصول به یک شیء اعمال می‌شود بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، instrument و object است.

ApprovedIndication: کلاس ApprovedIndication برای نمایش مجوز یا تأییدیه داده شده برای یک محصول یا خدمات بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، description و applicableLocation است.

Aquarium: کلاس Aquarium برای نمایش آکواریوم‌ها و مراکز نمایش حیات وحش دریایی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

ArriveAction: کلاس ArriveAction برای نمایش فرآیندی که در آن فرد یا شیء به یک مکان مشخص می‌رسد بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، participant و toLocation است.

ArtGallery: کلاس ArtGallery برای نمایش گالری‌های هنری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

Article: کلاس Article برای نمایش مقالات و مطالب خبری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند headline، articleBody و publisher است.

AskAction: کلاس AskAction برای نمایش فرآیند پرسش سوال بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، recipient و question است.

AssessAction: کلاس AssessAction برای نمایش فرآیندی که در آن یک شیء یا وضعیت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، object و result است.

AssignAction: کلاس AssignAction برای نمایش فرآیندی که در آن یک وظیفه به یک فرد یا سازمان اختصاص داده می‌شود بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، participant و object است.

Attorney: کلاس Attorney برای نمایش وکلای حقوقی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، telephone و email است.

Audience: کلاس Audience برای نمایش گروهی از افراد یا سازمان‌ها که به یک پیام یا محصول خاص توجه می‌کنند بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند audienceType و geographicArea است.

AudioObject: کلاس AudioObject برای نمایش فایل‌های صوتی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند contentUrl و duration است.

AuthorizeAction: کلاس AuthorizeAction برای نمایش فرآیندی که در آن یک مجوز به یک شخص یا سازمان اعطا می‌شود بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، recipient و object است.

AutoBodyShop: کلاس AutoBodyShop برای نمایش کارگاه‌های تعمیر بدنه خودرو بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

AutoDealer: کلاس AutoDealer برای نمایش نمایندگی‌های خودرو بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، openingHours و availableService است.

AutoPartsStore: کلاس AutoPartsStore برای نمایش فروشگاه‌های قطعات خودرو بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

AutoRental: کلاس AutoRental برای نمایش شرکت‌های اجاره خودرو بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، openingHours و branchOf است.

AutoRepair: کلاس AutoRepair برای نمایش کارگاه‌های تعمیر خودرو بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

AutoWash: کلاس AutoWash برای نمایش خودروشویی‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

BankAccount: کلاس BankAccount برای نمایش حساب‌های بانکی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند accountNumber، bankName و balance است.

BankOrCreditUnion: کلاس BankOrCreditUnion برای نمایش بانک‌ها و اتحادیه‌های اعتباری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، branchOf و location است.

Barcode: کلاس Barcode برای نمایش بارکد ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند text، encodingFormat و identifierType است.

Beach: کلاس Beach برای نمایش سواحل بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و geo است.

BeautySalon: کلاس BeautySalon برای نمایش سالن‌های زیبایی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

BedAndBreakfast: کلاس BedAndBreakfast برای نمایش هتل‌های کوچک یا ویلاهای اجاره‌ای با صبحانه بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، numberOfRooms و availableLanguage است.

BefriendAction: کلاس BefriendAction برای نمایش فرآیندی که در آن یک فرد به یک دیگری رفیق می‌شود بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، participant و location است.

BikeStore: کلاس BikeStore برای نمایش فروشگاه‌های دوچرخه بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

BlogPosting: کلاس BlogPosting برای نمایش پست‌های وبلاگ بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند headline، articleBody و publisher است.

Book: کلاس Book برای نمایش کتاب‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، author و isbn است.

BookStore: کلاس BookStore برای نمایش فروشگاه‌های کتاب بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

BookmarkAction: کلاس BookmarkAction برای نمایش فرآیند نشانک‌گذاری یک صفحه وب بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، url و result است.

BorrowAction: کلاس BorrowAction برای نمایش فرآیند قرض گرفتن چیزی از یک شخص یا سازمان بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، lender و object است.

BowlingAlley: کلاس BowlingAlley برای نمایش استخرهای بولینگ بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

Brand: کلاس Brand برای نمایش برندها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، logo و description است.

BreadcrumbList: کلاس BreadcrumbList برای نمایش لیستی از breadcrumb ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند itemListElement و numberOfItems است.

Breadcrumb: کلاس Breadcrumb برای نمایش یک breadcrumb بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و url است.

BroadcastChannel: کلاس BroadcastChannel برای نمایش کانال‌های پخش بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، broadcastChannelId و broadcastServiceTier است.

BroadcastEvent: کلاس BroadcastEvent برای نمایش رویدادهای پخش بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، startDate و endDate است.

BusinessAudience: کلاس BusinessAudience برای نمایش گروهی از افراد یا سازمان‌ها که به عنوان مخاطبان تجاری در نظر گرفته می‌شوند بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند audienceType و geographicArea است.

BusinessEntityType: کلاس BusinessEntityType برای نمایش انواع شرکت‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و alternateName است.

BuyAction: کلاس BuyAction برای نمایش فرآیند خرید یک محصول یا خدمت از یک فروشگاه بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، seller و object است.

CableOrSatelliteService: کلاس CableOrSatelliteService برای نمایش خدمات کابلی یا ماهواره‌ای بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، provider و serviceType است.

CafeOrCoffeeShop: کلاس CafeOrCoffeeShop برای نمایش کافه‌ها و قهوه‌خانه‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

Campground: کلاس Campground برای نمایش اماکن کمپینگ بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

Canal: کلاس Canal برای نمایش کانال‌های آبی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، url و description است.

CancelAction: کلاس CancelAction برای نمایش فرآیند لغو یک رزرو یا سفارش بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، object و result است.

Car: کلاس Car برای نمایش خودروها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، model و fuelType است.

Casino: کلاس Casino برای نمایش کازینوها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

CategoryCode: کلاس CategoryCode برای نمایش کدهای رده بندی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند codeValue و inCodeSet است.

Cemetery: کلاس Cemetery برای نمایش بهشت‌زهراها و قبرستان‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

CheckAction: کلاس CheckAction برای نمایش فرآیندی که در آن یک چک بررسی می‌شود بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، object و result است.

CheckoutPage: کلاس CheckoutPage برای نمایش صفحات تسویه حساب بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند merchant، orderId و orderTotal است.

ChildCare: کلاس ChildCare برای نمایش سرویس‌های پرستاری و مراقبت از کودکان بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

Church: کلاس Church برای نمایش کلیساها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

City: کلاس City برای نمایش شهرها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، population و area است.

CityHall: کلاس CityHall برای نمایش دفاتر شهرداری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

CivicStructure: کلاس CivicStructure برای نمایش ساختمان‌ها و سازه‌های عمومی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

Class: کلاس Class برای نمایش یک کلاس در سطح بالاتر بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، description و superclass است.

Clip: کلاس Clip برای نمایش قطعاتی از یک فیلم، برنامه تلویزیونی یا ویدیوی دیگر بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، duration و thumbnailUrl است.

ClothingStore: کلاس ClothingStore برای نمایش فروشگاه‌های لباس بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

CollectionPage: کلاس CollectionPage برای نمایش صفحاتی که مجموعه ای از موردهای دیگر را به کاربران نمایش می‌دهند بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند partOfSeason و pageInfo است.

CollegeOrUniversity: کلاس CollegeOrUniversity برای نمایش دانشگاه‌ها و مدارس عالی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، alumni و address است.

ComedyClub: کلاس ComedyClub برای نمایش باشگاه‌های کمدی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

ComedyEvent: کلاس ComedyEvent برای نمایش رویدادهای کمدی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، startDate و endDate است.

Comment: کلاس Comment برای نمایش نظرات کاربران در بخش‌های مختلف وب سایت‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند author، text و dateCreated است.

CommunicateAction: کلاس CommunicateAction برای نمایش فرآیند ارتباطی بین دو موجود بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، recipient و instrument است.

ComputerLanguage: کلاس ComputerLanguage برای نمایش زبان‌های برنامه‌نویسی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، programmingLanguageType و programmingPlatform است.

ComputerStore: کلاس ComputerStore برای نمایش فروشگاه‌های کامپیوتر بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

ConfirmAction: کلاس ConfirmAction برای نمایش یک فرآیند تأیید درخواست یا رزرو بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، object و result است.

ConsumeAction: کلاس ConsumeAction برای نمایش فرآیند مصرف یک محصول یا خدمت بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، object و instrument است.

ContactPage: کلاس ContactPage برای نمایش صفحات تماس با سایت‌ها و سازمان‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند contactPoint و potentialAction است.

ContactPoint: کلاس ContactPoint برای نمایش اطلاعات تماس با یک شخص یا سازمان بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند contactType، email و telephone است.

Continent: کلاس Continent برای نمایش قاره‌های جهان بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، population و area است.

ControlAction: کلاس ControlAction برای نمایش عملیاتی که برای کنترل یک دستگاه یا سیستم انجام می‌شود بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، instrument و object است.

ConvenienceStore: کلاس ConvenienceStore برای نمایش فروشگاه‌های کالای ضروری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

Conversation: کلاس Conversation برای نمایش یک گفتگو بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند hasPart، text و participant است.

CookAction: کلاس CookAction برای نمایش فرآیند طبخ یک غذا بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، food و location است.

Corporation: کلاس Corporation برای نمایش شرکت‌ها و شرکت‌های بزرگ بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، founder و location است.

Country: کلاس Country برای نمایش کشورها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، population و area است.

CreateAction: کلاس CreateAction برای نمایش فرآیند ایجاد یک شیء جدید بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، result و object است.

CreativeWork: کلاس CreativeWork برای نمایش انواع محتوای خلاقانه مانند کتاب، فیلم، موسیقی و … بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، author و datePublished است.

CreditCard: کلاس CreditCard برای نمایش کارت‌های اعتباری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند cardNumber، cvc و expirationDate است.

Crematorium: کلاس Crematorium برای نمایش ساختمان‌های دفن و سوخت زنده بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

DanceEvent: کلاس DanceEvent برای نمایش رویدادهای رقص بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، startDate و endDate است.

DanceGroup: کلاس DanceGroup برای نمایش گروه‌های رقص بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، member و genre است.

DataCatalog: کلاس DataCatalog برای نمایش کاتالوگ‌های داده‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، dataset و description است.

Dataset: کلاس Dataset برای نمایش مجموعه‌داده‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، creator و distribution است.

DayOfWeek: کلاس DayOfWeek برای نمایش روزهای هفته بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و identifier است.

DefenceEstablishment: کلاس DefenceEstablishment برای نمایش مراکز دفاعی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

DeleteAction: کلاس DeleteAction برای نمایش فرآیند حذف یک شیء بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، object و result است.

DeliveryChargeSpecification: کلاس DeliveryChargeSpecification برای نمایش اطلاعات مربوط به هزینه‌های پستی و تحویل سفارشات بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند price و appliesToDeliveryMethod است.

DeliveryEvent: کلاس DeliveryEvent برای نمایش رویدادهای مربوط به تحویل سفارشات بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند provider، hasDeliveryMethod و deliveryAddress است.

DeliveryMethod: کلاس DeliveryMethod برای نمایش روش‌های تحویل سفارشات بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

Demand: کلاس Demand برای نمایش درخواست‌ها و تقاضاها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند itemDemanded، price و seller است.

Dentist: کلاس Dentist برای نمایش پزشکان دندانپزشکی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

DepartAction: کلاس DepartAction برای نمایش فرآیند خروج از مکانی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، fromLocation و toLocation است.

DepartmentStore: کلاس DepartmentStore برای نمایش فروشگاه‌های بزرگ با بخش‌های مختلف بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

DepositAccount: کلاس DepositAccount برای نمایش حساب‌های پس‌انداز بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند bankAccountType، accountMinimumInflow و accountOverdraftLimit است.

DiagnosticLab: کلاس DiagnosticLab برای نمایش آزمایشگاه‌های تشخیصی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

DigitalDocument: کلاس DigitalDocument برای نمایش سند‌های دیجیتالی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، contentLocation و publisher است.

DigitalService: کلاس DigitalService برای نمایش خدمات دیجیتالی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند serviceType، provider و offers است.

DisagreeAction: کلاس DisagreeAction برای نمایش فرآیند عدم موافقت با چیزی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، object و result است.

DiscoverAction: کلاس DiscoverAction برای نمایش فرآیند کشف چیزی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، subject و instrument است.

DiscussionForumPosting: کلاس DiscussionForumPosting برای نمایش ارسال‌های انجمن‌های بحث و گفتگو بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند headline، discussionUrl و author است.

DislikeAction: کلاس DislikeAction برای نمایش فرآیند عدم پسندیدن چیزی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، object و result است.

Distance: کلاس Distance برای نمایش فاصله بین دو نقطه بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند value و unitCode است.

DonateAction: کلاس DonateAction برای نمایش فرآیند اهدای کمک‌ها و یارانه‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، recipient و actionStatus است.

DownloadAction: کلاس DownloadAction برای نمایش فرآیند دانلود چیزی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، object و result است.

DrawAction: کلاس DrawAction برای نمایش فرآیند طراحی یک عکس یا نقاشی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، object و instrument است.

DrinkAction: کلاس DrinkAction برای نمایش فرآیند نوشیدن یک نوشیدنی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، object و instrument است.

DriveWheelConfigurationValue: کلاس DriveWheelConfigurationValue برای نمایش نوع ماشین براساس تعداد چرخ‌های محرک بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و value است.

Drug: کلاس Drug برای نمایش داروها و مواد شیمیایی پزشکی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، dosageForm و activeIngredient است.

DryCleaningOrLaundry: کلاس DryCleaningOrLaundry برای نمایش خدمات شستشو و تمیزکاری لباس‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

Duration: کلاس Duration برای نمایش مدت زمان بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند value و unitCode است.

EatAction: کلاس EatAction برای نمایش فرآیند خوردن یک غذا یا نوشیدنی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، object و instrument است.

EducationalAudience: کلاس EducationalAudience برای نمایش مخاطبانی که در فرآیند آموزش و پرورش هستند بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند educationalRole و audienceType است.

EducationalOrganization: کلاس EducationalOrganization برای نمایش سازمان‌های آموزشی و پرورشی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

Electrician: کلاس Electrician برای نمایش الکتریسین‌ها یا نصاب‌های برق بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

ElectronicComponent: کلاس ElectronicComponent برای نمایش قطعات الکترونیکی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

Embassy: کلاس Embassy برای نمایش سفارتخانه‌های خارجی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

EmergencyService: کلاس EmergencyService برای نمایش خدمات اضطراری مانند آتش‌نشانی، پلیس و امداد و نجات بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و availableLanguage است.

EmployeeRole: کلاس EmployeeRole برای نمایش نقش کارمندان در یک سازمان بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند title و salaryCurrency است.

EmploymentAgency: کلاس EmploymentAgency برای نمایش آژانس‌های استخدام بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

EndorseAction: کلاس EndorseAction برای نمایش فرآیند تأیید صحت چیزی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، object و result است.

Energy: کلاس Energy برای نمایش مقدار انرژی مصرفی یا تولیدی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند value و unitCode است.

EngineSpecification: کلاس EngineSpecification برای نمایش مشخصات موتور یک خودرو بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند fuelType و engineCapacity است.

EntertainmentBusiness: کلاس EntertainmentBusiness برای نمایش کسب‌وکارهایی مانند سینما، تئاتر و کنسرت بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

EntryPoint: کلاس EntryPoint برای نمایش نقطه ورود به یک برنامه یا سیستم بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند urlTemplate و httpMethod است.

Enumeration: کلاس Enumeration برای نمایش اعضای یک مجموعه ثابت (enum) بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

Episode: کلاس Episode برای نمایش قسمت‌های یک سریال تلویزیونی یا پادکست بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، episodeNumber و partOfSeason است.

Event: کلاس Event برای نمایش رویدادهای مختلف مانند کنسرت، نمایشگاه و جشنواره بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، startDate و location است.

ExerciseAction: کلاس ExerciseAction برای نمایش فعالیت‌های ورزشی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، object و result است.

ExhibitionEvent: کلاس ExhibitionEvent برای نمایش رویدادهای نمایشگاهی و گالری هنری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، startDate و location است.

FAQPage: کلاس FAQPage برای نمایش صفحات پرسش و پاسخ بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند mainEntity و headline است.

FMRadioChannel: کلاس FMRadioChannel برای نمایش کانال‌های رادیویی FM بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و broadcastFrequency است.

FastFoodRestaurant: کلاس FastFoodRestaurant برای نمایش رستوران‌های فست فود بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

Festival: کلاس Festival برای نمایش جشنواره‌های موسیقی، فیلم و هنری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، startDate و location است.

FilmAction: کلاس FilmAction برای نمایش فعالیت‌های مربوط به ساخت فیلم بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، object و result است.

FinancialProduct: کلاس FinancialProduct برای نمایش محصولات مالی مانند بیمه، سهام و بانکداری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

FindAction: کلاس FindAction برای نمایش فرآیند یافتن چیزی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، object و result است.

FireStation: کلاس FireStation برای نمایش ایستگاه‌های آتش‌نشانی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

Flight: کلاس Flight برای نمایش پروازهای هوایی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند flightNumber، departureAirport و arrivalAirport است.

Florist: کلاس Florist برای نمایش فروشگاه‌های گل و گیاه بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

FollowAction: کلاس FollowAction برای نمایش فرآیند دنبال کردن یک شخص یا یک شیء بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent و object است.

FoodEstablishment: کلاس FoodEstablishment برای نمایش رستوران‌ها، کافه‌ها و سایر مکان‌های تغذیه‌ای بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

FoodEvent: کلاس FoodEvent برای نمایش رویدادهای مرتبط با تغذیه مانند جشن غذا، آشپزی و طبخ بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، startDate و location است.

FurnitureStore: کلاس FurnitureStore برای نمایش فروشگاه‌های مبلمان بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

Game: کلاس Game برای نمایش بازی‌های مختلف مانند ویدیویی، کامپیوتری و حتی بازی‌های سنتی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

GardenStore: کلاس GardenStore برای نمایش فروشگاه‌های لوازم باغبانی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

GasStation: کلاس GasStation برای نمایش ایستگاه‌های سوخت‌گیری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

GatedResidenceCommunity: کلاس GatedResidenceCommunity برای نمایش انجمن‌های مسکونی با دروازه ورودی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

GeneralContractor: کلاس GeneralContractor برای نمایش پیمانکاران عمومی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

GeoCoordinates: کلاس GeoCoordinates برای نمایش مختصات جغرافیایی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند latitude و longitude است.

GeoShape: کلاس GeoShape برای نمایش شکل‌های جغرافیایی مانند دایره، چندضلعی و خط بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند geoMidpoint و polygonalBoundary است.

GiveAction: کلاس GiveAction برای نمایش فرآیند اهدای چیزی به دیگران بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، recipient و object است.

GolfCourse: کلاس GolfCourse برای نمایش زمین‌های گلف بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

GovernmentBuilding: کلاس GovernmentBuilding برای نمایش ساختمان‌های دولتی مانند ریاست جمهوری، پارلمان و دفاتر اداری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

GovernmentOffice: کلاس GovernmentOffice برای نمایش دفاتر اداری دولتی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

GroceryStore: کلاس GroceryStore برای نمایش فروشگاه‌های خوراکی و خواربار بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

HairSalon: کلاس HairSalon برای نمایش آرایشگاه‌های زیبایی و پیرایش بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

HardwareStore: کلاس HardwareStore برای نمایش فروشگاه‌های لوازم خانگی و ساختمانی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

HealthClub: کلاس HealthClub برای نمایش باشگاه‌های ورزشی و تناسب اندام بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

HealthInsurancePlan: کلاس HealthInsurancePlan برای نمایش بیمه‌های سلامت بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

HighSchool: کلاس HighSchool برای نمایش مدارس دبیرستانی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

HinduTemple: کلاس HinduTemple برای نمایش هندوتان‌ها و معابد هندو بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

HobbyShop: کلاس HobbyShop برای نمایش فروشگاه‌های لوازم سرگرمی و هواپیما و کشتی‌رانی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

HomeAndConstructionBusiness: کلاس HomeAndConstructionBusiness برای نمایش کسب‌وکارهای ساختمانی و خانه‌سازی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و telephone است.

HomeGoodsStore: کلاس HomeGoodsStore برای نمایش فروشگاه‌های لوازم خانگی و دکوراسیون بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

Hospital: کلاس Hospital برای نمایش بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

Hostel: کلاس Hostel برای نمایش هاستل‌ها و مهمانسراها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

Hotel: کلاس Hotel برای نمایش هتل‌ها و مراکز اقامتی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

HousePainter: کلاس HousePainter برای نمایش نقاشان خانه بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و telephone است.

HowTo: کلاس HowTo برای نمایش راهنمایی‌های مختلف بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و steps است.

IceCreamShop: کلاس IceCreamShop برای نمایش فروشگاه‌های بستنی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

ImageGallery: کلاس ImageGallery برای نمایش گالری‌های تصاویر بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و image است.

IndividualProduct: کلاس IndividualProduct برای نمایش محصولات فردی مانند کتاب، دی وی دی و آلبوم‌های موسیقی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، description و sku است.

InfectiousDisease: کلاس InfectiousDisease برای نمایش بیماری‌های عفونی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و alternateName است.

InsuranceAgency: کلاس InsuranceAgency برای نمایش شرکت‌های بیمه بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

Intangible: کلاس Intangible برای نمایش اجسام غیرملموس مانند حقوق مالکیت فکری و تجربیات بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

InternetCafe: کلاس InternetCafe برای نمایش کافه‌های اینترنتی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

InvestmentOrDeposit: کلاس InvestmentOrDeposit برای نمایش سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌های بانکی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

JewelryStore: کلاس JewelryStore برای نمایش جواهرفروشی‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

JobPosting: کلاس JobPosting برای نمایش پست‌های شغلی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند title، description و hiringOrganization است.

Joint: کلاس Joint برای نمایش مفصلی‌ها مانند زانو و ساعد بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و bodyLocation است.

LakeBodyOfWater: کلاس LakeBodyOfWater برای نمایش دریاچه‌ها و مخازن آبی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و alternateName است.

LandmarksOrHistoricalBuildings: کلاس LandmarksOrHistoricalBuildings برای نمایش نمادها و ساختمان‌های تاریخی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

LegalService: کلاس LegalService برای نمایش خدمات حقوقی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

LegislativeBuilding: کلاس LegislativeBuilding برای نمایش ساختمان‌های قانونگذاری مانند ساختمان پارلمان بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

Library: کلاس Library برای نمایش کتابخانه‌ها و مراکز آموزشی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

LifestyleModification: کلاس LifestyleModification برای نمایش تغییر سبک زندگی برای بهبود سلامت بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

LiquorStore: کلاس LiquorStore برای نمایش فروشگاه‌های الکلی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

LocalBusiness: کلاس LocalBusiness برای نمایش کسب‌وکارهای محلی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

Locksmith: کلاس Locksmith برای نمایش قفل‌کش‌ها و خدمات قفل‌بازی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و telephone است.

LodgingBusiness: کلاس LodgingBusiness برای نمایش کسب‌وکارهای اقامتی مانند هتل‌ها و مهمانسراها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

LodgingReservation: کلاس LodgingReservation برای نمایش رزرواسیون‌های اقامتی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند bookingTime و checkinTime است.

LoseAction: کلاس LoseAction برای نمایش یک عمل که به باخت منجر می‌شود بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

Map: کلاس Map برای نمایش نقشه‌ها و سیستم‌های موقعیت‌یابی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و image است.

MediaObject: کلاس MediaObject برای نمایش اشیاء رسانه‌ای مانند تصاویر، ویدئوها و فایل‌های صوتی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و contentUrl است.

MedicalCause: کلاس MedicalCause برای نمایش علل پزشکی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

MedicalClinic: کلاس MedicalClinic برای نمایش کلینیک‌ها و مراکز درمانی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

MedicalCondition: کلاس MedicalCondition برای نمایش شرایط پزشکی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و alternateName است.

MedicalEntity: کلاس MedicalEntity برای نمایش موجودات پزشکی مانند دارو، بیماری و تجهیزات پزشکی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

MedicalGuideline: کلاس MedicalGuideline برای نمایش رهنمودهای پزشکی و راهنمایی‌های درمانی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

MedicalIndication: کلاس MedicalIndication برای نمایش نشانه‌های پزشکی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و alternateName است.

MedicalIntangible: کلاس MedicalIntangible برای نمایش اجسام پزشکی غیرملموس مانند سابقه بیماری و شاخص‌های بهداشتی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و value است.

MedicalObservationalStudy: کلاس MedicalObservationalStudy برای نمایش مطالعات مشاهداتی در حوزه پزشکی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و studySubject است.

MedicalProcedure: کلاس MedicalProcedure برای نمایش روش‌های درمانی و جراحی‌های پزشکی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

MedicalRiskEstimator: کلاس MedicalRiskEstimator برای نمایش برآوردگرهای ریسک پزشکی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و estimateOf است.

MedicalRiskFactor: کلاس MedicalRiskFactor برای نمایش عوامل ریسک پزشکی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و increasesRiskOf است.

MedicalStudy: کلاس MedicalStudy برای نمایش مطالعات پزشکی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و studySubject است.

MedicalSymptom: کلاس MedicalSymptom برای نمایش علائم پزشکی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و alternateName است.

MedicalTest: کلاس MedicalTest برای نمایش تست‌های پزشکی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

MeetingRoom: کلاس MeetingRoom برای نمایش اتاق‌های جلسه بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و capacity است.

MensClothingStore: کلاس MensClothingStore برای نمایش فروشگاه‌های پوشاک مردانه بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

Menu: کلاس Menu برای نمایش منوی رستوران‌ها و سایر مکان‌های خوراکی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و hasMenuItem است.

MobileApplication: کلاس MobileApplication برای نمایش برنامه‌های موبایلی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و operatingSystem است.

MobilePhoneStore: کلاس MobilePhoneStore برای نمایش فروشگاه‌های تلفن همراه بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

MonetaryAmount: کلاس MonetaryAmount برای نمایش مقادیر پولی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند currency و value است.

MortgageLoan: کلاس MortgageLoan برای نمایش وام‌های مسکن بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند amount و interestRate است.

Mosque: کلاس Mosque برای نمایش مساجد و مکان‌های عبادتی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

Motel: کلاس Motel برای نمایش موتل‌ها و مهمانسراهای کوچک بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

MotorcycleDealer: کلاس MotorcycleDealer برای نمایش فروشگاه‌های موتورسیکلت بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

MotorcycleRepair: کلاس MotorcycleRepair برای نمایش خدمات تعمیر موتورسیکلت بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و telephone است.

Mountain: کلاس Mountain برای نمایش کوه‌ها و رشته‌کوه‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و elevation است.

Movie: کلاس Movie برای نمایش فیلم‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و director است.

MovieRentalStore: کلاس MovieRentalStore برای نمایش فروشگاه‌های اجاره فیلم بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

MovingCompany: کلاس MovingCompany برای نمایش شرکت‌های حمل‌ونقل بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

Museum: کلاس Museum برای نمایش موزه‌ها و مراکز فرهنگی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

MusicAlbum: کلاس MusicAlbum برای نمایش آلبوم‌های موسیقی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و byArtist است.

MusicEvent: کلاس MusicEvent برای نمایش رویدادهای موسیقی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و performer است.

MusicGroup: کلاس MusicGroup برای نمایش گروه‌های موسیقی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و member است.

MusicPlaylist: کلاس MusicPlaylist برای نمایش لیست‌های پخش موسیقی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و hasPart است.

MusicRecording: کلاس MusicRecording برای نمایش ضبط‌های صوتی موسیقی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و byArtist است.

MusicStore: کلاس MusicStore برای نمایش فروشگاه‌های موسیقی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

NailSalon: کلاس NailSalon برای نمایش سالن‌های زیبایی و مراکز آرایش ناخن بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

NewsArticle: کلاس NewsArticle برای نمایش مقالات خبری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند headline و articleBody است.

NightClub: کلاس NightClub برای نمایش باشگاه‌های شبانه و مراکز تفریحی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

Notary: کلاس Notary برای نمایش کارتنی‌ها و موسسات دفتر امضاء بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

NoteDigitalDocument: کلاس NoteDigitalDocument برای نمایش سند‌های دیجیتالی مانند یادداشت‌ها و برنامه‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و text است.

NutritionInformation: کلاس NutritionInformation برای نمایش اطلاعات تغذیه‌ای بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند servingSize و calories است.

Occupation: کلاس Occupation برای نمایش شغل‌ها و حرفه‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

OceanBodyOfWater: کلاس OceanBodyOfWater برای نمایش اقیانوس‌ها و دریاهای جهان بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و area است.

Offer: کلاس Offer برای نمایش پیشنهادها و فروش‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و price است.

OfferCatalog: کلاس OfferCatalog برای نمایش لیست‌های پیشنهادات و کاتالوگ‌های فروش بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و itemListElement است.

OnDemandEvent: کلاس OnDemandEvent برای نمایش رویدادهایی که درخواست مشاهده آن‌ها در زمان خاصی صورت می‌گیرد بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و videoFormat است.

OpeningHoursSpecification:
کلاس OpeningHoursSpecification برای نمایش ساعات کاری مکان‌ها و رویدادها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند opens و closes است.

Order:
کلاس Order برای نمایش سفارشات بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند orderNumber و orderedItem است.

OrderItem:
کلاس OrderItem برای نمایش آیتم‌های سفارش بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند orderItemNumber و orderQuantity است.

Organization:
کلاس Organization برای نمایش سازمان‌ها و شرکت‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و foundingDate است.

OutletStore:
کلاس OutletStore برای نمایش فروشگاه‌های outlet بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

Painting:
کلاس Painting برای نمایش تابلوها و نقاشی‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و artist است.

ParcelDelivery:
کلاس ParcelDelivery برای نمایش خدمات پستی و ارسال بسته‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند trackingNumber و deliveryAddress است.

ParentAudience:
کلاس ParentAudience برای نمایش جمعیت والدین بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند suggestedMinAge و suggestedMaxAge است.

Park:
کلاس Park برای نمایش پارک‌ها و محوطه‌های سبز بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و location است.

ParkingFacility:
کلاس ParkingFacility برای نمایش پارکینگ‌ها و محوطه‌های پارکینگ بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

PathologyTest:
کلاس PathologyTest برای نمایش آزمایش‌های پاتولوژی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و usesDevice است.

PawnShop:
کلاس PawnShop برای نمایش سپرده‌گذاری و خرید و فروش نقدینگی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

PaymentChargeSpecification:
کلاس PaymentChargeSpecification برای نمایش جزئیات پرداخت بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند price و name است.

PaymentService:
کلاس PaymentService برای نمایش سرویس‌های پرداخت بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و paymentMethodTypes است.

PerformingArtsTheater:
کلاس PerformingArtsTheater برای نمایش تئاترها و مراکز هنری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

PerformingGroup:
کلاس PerformingGroup برای نمایش گروه‌های هنری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و member است.

Periodical:
کلاس Periodical برای نمایش نشریات، مجلات و روزنامه‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و issn است.

Person:
کلاس Person برای نمایش فردی و افراد بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و birthDate است.

PetStore:
کلاس PetStore برای نمایش فروشگاه‌های حیوانات خانگی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

Pharmacy:
کلاس Pharmacy برای نمایش داروخانه‌ها و فروشگاه‌های دارویی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

Photograph:
کلاس Photograph برای نمایش عکس‌ها و تصاویر بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و image است.

Physician:
کلاس Physician برای نمایش پزشکان و دکتران بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و medicalSpecialty است.

Place:
کلاس Place برای نمایش مکان‌ها و محل‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

PlanAction:
کلاس PlanAction برای نمایش اقدامات و برنامه‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و startTime است.

Playground:
کلاس Playground برای نمایش زمین بازی‌ها و محوطه‌های بازی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

Plumber:
کلاس Plumber برای نمایش لوله‌کش‌ها و تعمیرکاران سیستم‌های لوله‌کشی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و telephone است.

PodcastEpisode:
کلاس PodcastEpisode برای نمایش قسمت‌های پادکست بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

PodcastSeason:
کلاس PodcastSeason برای نمایش فصل‌های پادکست بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و numberOfEpisodes است.

PodcastSeries:
کلاس PodcastSeries برای نمایش سری‌های پادکست بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و hasPart است.

PoliceStation:
کلاس PoliceStation برای نمایش ایستگاه‌های پلیس بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

PostalAddress:
کلاس PostalAddress برای نمایش آدرس‌ها و جزئیات پستی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند streetAddress و postalCode است.

PrependAction:
کلاس PrependAction برای نمایش اقداماتی که در ابتدای یک مورد انجام می‌شود بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و insertBefore است.

Preschool:
کلاس Preschool برای نمایش مدارس پیش‌دبستانی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

PresentationDigitalDocument:
کلاس PresentationDigitalDocument برای نمایش اسلایدها و فایل‌های پرزنتیشن بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و hasPart است.

Product:
کلاس Product برای نمایش محصولات بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و brand است.

ProductModel:
کلاس ProductModel برای نمایش مدل‌های محصولات بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و manufacturer است.

ProfessionalService:
کلاس ProfessionalService برای نمایش خدمات حرفه‌ای بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و serviceType است.

ProfilePage:
کلاس ProfilePage برای نمایش صفحات پروفایل بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و about است.

ProgramMembership:
کلاس ProgramMembership برای نمایش عضویت‌های در برنامه‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و programName است.

Property:
کلاس Property برای نمایش ویژگی‌ها و خصوصیات محصولات بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و value است.

PropertyValue:
کلاس PropertyValue برای نمایش مقادیر ویژگی‌ها و خصوصیات محصولات بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند propertyID و value است.

PublicSwimmingPool:
کلاس PublicSwimmingPool برای نمایش استخرهای عمومی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

PublicationEvent:
کلاس PublicationEvent برای نمایش رویدادهای مربوط به چاپ محصولات بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و publishedOn است.

PublicationIssue:
کلاس PublicationIssue برای نمایش شماره‌های مجلات، روزنامه‌ها و نشریات بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و issueNumber است.

PublicationVolume:
کلاس PublicationVolume برای نمایش جلدهای مختلف یک مجله، نشریه یا روزنامه بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و volumeNumber است.

QAPage:
کلاس QAPage برای نمایش صفحات سؤال و پاسخ بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و mainEntity است.

QualitativeValue:
کلاس QualitativeValue برای نمایش مقادیر کیفی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و value است.

Quantity:
کلاس Quantity برای نمایش مقادیر تعدادی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و value است.

Question:
کلاس Question برای نمایش سؤالات بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و text است.

QuoteAction:
کلاس QuoteAction برای نمایش اقدامات نقل قول بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و quotee است.

RVPark:
کلاس RVPark برای نمایش پارکینگ‌ها و محوطه‌های پارک کردن برای تفریح‌های خودرویی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

RadioChannel:
کلاس RadioChannel برای نمایش کانال‌های رادیویی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و broadcastFrequency است.

RadioClip:
کلاس RadioClip برای نمایش کلیپ‌های رادیویی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

RadioEpisode:
کلاس RadioEpisode برای نمایش قسمت‌های رادیویی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

RadioSeason:
کلاس RadioSeason برای نمایش فصل‌های برنامه‌های رادیویی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و numberOfEpisodes است.

RadioSeries:
کلاس RadioSeries برای نمایش سری‌های برنامه‌های رادیویی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و hasPart است.

Rating:
کلاس Rating برای نمایش امتیازات و رتبه‌بندی‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و ratingValue است.

ReactAction:
کلاس ReactAction برای نمایش واکنش‌ها و عکس العمل‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و target است.

ReadAction:
کلاس ReadAction برای نمایش اقدامات خواندن بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و object است.

RealEstateAgent:
کلاس RealEstateAgent برای نمایش دفاتر املاک و مشاوران املاک بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

ReceiveAction:
کلاس ReceiveAction برای نمایش اقدامات دریافت بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و sender است.

Recipe:
کلاس Recipe برای نمایش دستور العمل‌های غذایی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و recipeIngredient است.

RecommendedDoseSchedule:
کلاس RecommendedDoseSchedule برای نمایش برنامه‌های مصرف دارو بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و targetPopulation است.

RecyclingCenter:
کلاس RecyclingCenter برای نمایش مراکز بازیافت بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

RegisterAction:
کلاس RegisterAction برای نمایش اقدامات ثبت نام بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و participant است.

RejectAction:
کلاس RejectAction برای نمایش اقدامات رد کردن بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و object است.

RentAction:
کلاس RentAction برای نمایش اقدامات اجاره بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و object است.

ReplaceAction:
کلاس ReplaceAction برای نمایش اقدامات جایگزینی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و replacee است.

ReplyAction:
کلاس ReplyAction برای نمایش اقدامات پاسخ به پیام‌ها و سؤالات بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و resultComment است.

Report:
کلاس Report برای نمایش گزارش‌ها و گزارش‌دهی‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و reportNumber است.

Reservation:
کلاس Reservation برای نمایش رزروها و رزرو کردن بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و reservationFor است.

Resort:
کلاس Resort برای نمایش منتجع‌ها و هتل‌های دارای تفریحات بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

Restaurant:
کلاس Restaurant برای نمایش رستوران‌ها و فروشگاه‌های غذایی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و servesCuisine است.

ResumeAction:
کلاس ResumeAction برای نمایش اقدامات ازادسازی، ازاد کردن و ادامه دادن به کار بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و object است.

ReturnAction:
کلاس ReturnAction برای نمایش اقدامات بازگرداندن بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و object است.

Review:
کلاس Review برای نمایش نقد و بررسی‌ها و بررسی‌کنندگان بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و reviewRating است.

ReviewAction:
کلاس ReviewAction برای نمایش اقدامات نوشتن نقد و بررسی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و object است.

RiverBodyOfWater:
کلاس RiverBodyOfWater برای نمایش رودخانه‌ها و جریان‌های آبی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و locatedNear است.

Role:
کلاس Role برای نمایش نقش‌ها و سمت‌ها در سازمان‌ها و گروه‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و roleName است.

RoofingContractor:
کلاس RoofingContractor برای نمایش پیمانکاران نصب و تعمیر پوشش‌های سقفی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

RsvpAction:
کلاس RsvpAction برای نمایش اقدامات پاسخ به دعوت‌نامه‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و rsvpResponse است.

SaleEvent:
کلاس SaleEvent برای نمایش رویدادهای فروش بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و startDate است.

ScheduleAction:
کلاس ScheduleAction برای نمایش اقدامات برنامه‌ریزی و زمان‌بندی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و scheduledTime است.

ScholarlyArticle:
کلاس ScholarlyArticle برای نمایش مقالات علمی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و publicationType است.

School:
کلاس School برای نمایش مدارس و دانشگاه‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و educationalRole است.

ScreeningEvent:
کلاس ScreeningEvent برای نمایش رویدادهای پخش فیلم و نمایش‌های سینمایی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و startDate است.

Sculpture:
کلاس Sculpture برای نمایش مجسمه‌ها و آثار هنری سه‌بعدی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و artist است.

SeaBodyOfWater:
کلاس SeaBodyOfWater برای نمایش دریاها و اقیانوس‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و locatedNear است.

SearchAction:
کلاس SearchAction برای نمایش اقدامات جستجو و جستجوگرها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و query است.

SearchResultsPage:
کلاس SearchResultsPage برای نمایش صفحات نتایج جستجو بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و mainEntity است.

Season:
کلاس Season برای نمایش فصل‌های سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و numberOfEpisodes است.

Seat:
کلاس Seat برای نمایش صندلی‌ها و محل‌های نشستن در تئاترها، سینماها و همایش‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و seatNumber است.

SelfStorage:
کلاس SelfStorage برای نمایش انبار شخصی و سرویس‌های انبار داری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

SellAction:
کلاس SellAction برای نمایش اقدامات فروش و فروشندگی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و object است.

SendAction:
کلاس SendAction برای نمایش اقدامات ارسال و پیام‌رسانی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و recipient است.

Series:
کلاس Series برای نمایش سری‌های برنامه‌های تلویزیونی و سری‌های کتاب‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و hasPart است.

Service:
کلاس Service برای نمایش خدمات و سرویس‌های ارائه شده بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و serviceType است.

ShareAction:
کلاس ShareAction برای نمایش اقدامات به اشتراک گذاری و ارسال لینک‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و object است.

ShoeStore:
کلاس ShoeStore برای نمایش فروشگاه‌های کفش و صنایع دستی کفش بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

ShoppingCenter:
کلاس ShoppingCenter برای نمایش مراکز خرید و بازارهای بزرگ بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

SingleFamilyResidence:
کلاس SingleFamilyResidence برای نمایش خانه‌های مسکونی و ساختمان‌های تک خانواده‌ای بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و numberOfRooms است.

SiteNavigationElement:
کلاس SiteNavigationElement برای نمایش عناصر ناوبری سایت بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و url است.

SkiResort:
کلاس SkiResort برای نمایش ایستگاه‌های اسکی و تفریحات زمستانی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

SocialEvent:
کلاس SocialEvent برای نمایش رویدادهای اجتماعی مانند جشن‌ها و مراسم عروسی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و startDate است.

SocialMediaPosting:
کلاس SocialMediaPosting برای نمایش پست‌های رسانه‌های اجتماعی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و text است.

SoftwareApplication:
کلاس SoftwareApplication برای نمایش برنامه‌های کاربردی و نرم‌افزارها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و applicationCategory است.

SoftwareSourceCode:
کلاس SoftwareSourceCode برای نمایش کد منبع نرم‌افزارها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و programmingLanguage است.

SomeProducts:
کلاس SomeProducts برای نمایش مجموعه‌ای از محصولات به عنوان یک جزء از یک دسته بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و includesObject است.

Specialty:
کلاس Specialty برای نمایش تخصص‌های متفاوت در حوزه‌های پزشکی، آشپزی و غیره بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و alternateName است.

SportingGoodsStore:
کلاس SportingGoodsStore برای نمایش فروشگاه‌های لوازم ورزشی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

SportsClub:
کلاس SportsClub برای نمایش باشگاه‌های ورزشی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و sport است.

SportsEvent:
کلاس SportsEvent برای نمایش رویدادهای ورزشی مانند مسابقات و مسابقات قهرمانی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و startDate است.

SportsTeam:
کلاس SportsTeam برای نمایش تیم‌های ورزشی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و sport است.

SpreadsheetDigitalDocument:
کلاس SpreadsheetDigitalDocument برای نمایش سند‌های دیجیتال صفحه‌گسترده بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و author است.

StadiumOrArena:
کلاس StadiumOrArena برای نمایش ورزشگاه‌ها و سالن‌های ورزشی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

State:
کلاس State برای نمایش ایالت‌ها، استان‌ها و مناطق کشور بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و countryCode است.

Store:
کلاس Store برای نمایش فروشگاه‌ها و مغازه‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

StructuredValue:
کلاس StructuredValue برای نمایش ارزش‌های ساختار یافته مانند قیمت و زمان بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و value است.

SubwayStation:
کلاس SubwayStation برای نمایش ایستگاه‌های مترو بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

SurgicalProcedure:
کلاس SurgicalProcedure برای نمایش عمل‌جراحی‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و bodyLocation است.

Table:
کلاس Table برای نمایش جدول‌ها و جدول‌های داده‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و numberOfColumns است.

TakeAction:
کلاس TakeAction برای نمایش اقداماتی مانند خرید، رزرو و ثبت نام بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و agent است.

TattooParlor:
کلاس TattooParlor برای نمایش مغازه‌های خراشیدن بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

Taxi:
کلاس Taxi برای نمایش تاکسی‌ها و خدمات حمل و نقل شخصی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و priceRange است.

TaxiReservation:
کلاس TaxiReservation برای نمایش رزرو تاکسی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و pickupLocation است.

TechArticle:
کلاس TechArticle برای نمایش مقالات فناوری و اخبار به روز در زمینه فناوری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و articleSection است.

TelevisionChannel:
کلاس TelevisionChannel برای نمایش کانال‌های تلویزیونی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و broadcastServiceTier است.

TelevisionStation:
کلاس TelevisionStation برای نمایش ایستگاه‌های تلویزیونی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و broadcastFrequency است.

TennisComplex:
کلاس TennisComplex برای نمایش مجموعه تنیس بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

TheaterEvent:
کلاس TheaterEvent برای نمایش رویدادهای تئاتری مانند نمایش‌های تئاتری و کمدی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و startDate است.

TheaterGroup:
کلاس TheaterGroup برای نمایش گروه‌های تئاتری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و member است.

TherapeuticProcedure:
کلاس TherapeuticProcedure برای نمایش روش‌های درمانی مانند فیزیوتراپی و جراحی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و bodyLocation است.

Ticket:
کلاس Ticket برای نمایش بلیت‌ها به عنوان یک عنصر در یک رویداد بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و totalPrice است.

TouristAttraction:
کلاس TouristAttraction برای نمایش جاذبه‌های توریستی مانند موزه‌ها، آثار تاریخی و مناظر طبیعی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

TouristDestination:
کلاس TouristDestination برای نمایش مقاصد توریستی مانند شهرها، کشورها و قلمروهای توریستی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و touristType است.

TouristInformationCenter:
کلاس TouristInformationCenter برای نمایش مراکز اطلاعات گردشگری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

ToyStore:
کلاس ToyStore برای نمایش فروشگاه‌های اسباب بازی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

TrackAction:
کلاس TrackAction برای نمایش فعالیت‌های پیگیری مانند پیگیری سفارش یا پست بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و deliveryMethod است.

TradeAction:
کلاس TradeAction برای نمایش فعالیت‌های تجاری مانند خرید و فروش بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و price است.

TrainReservation:
کلاس TrainReservation برای نمایش رزرو قطار بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و reservationFor (شرکت حمل و نقل) است.

TrainStation:
کلاس TrainStation برای نمایش ایستگاه‌های قطار بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

TravelAgency:
کلاس TravelAgency برای نمایش آژانس‌های مسافرتی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

TreatmentIndication:
کلاس TreatmentIndication برای نمایش نشانه‌های درمانی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و indicationFor است.

TypeAndQuantityNode:
کلاس TypeAndQuantityNode برای نمایش موجودیت‌هایی با تعداد و نوع مشخص بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و typeOfGood است.

UnitPriceSpecification:
کلاس UnitPriceSpecification برای نمایش مشخصات قیمت واحد محصول بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و price است.

UserComments:
کلاس UserComments برای نمایش نظرات کاربران در مورد یک محصول یا خدمات بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و text است.

Vehicle:
کلاس Vehicle برای نمایش خودروها و سایر وسایل حمل و نقل بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و manufacturer است.

Vein:
کلاس Vein برای نمایش رگ‌ها و عروق بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و anatomicalStructure است.

VideoGallery:
کلاس VideoGallery برای نمایش گالری ویدئو بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و hasPart است.

VideoGame:
کلاس VideoGame برای نمایش بازی‌های ویدئویی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و gamePlatform است.

VideoObject:
کلاس VideoObject برای نمایش ویدئوها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و thumbnailUrl است.

ViewAction:
کلاس ViewAction برای نمایش فعالیت‌های بازدید و مشاهده مانند بازدید یک صفحه وب بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و target است.

VisualArtsEvent:
کلاس VisualArtsEvent برای نمایش رویدادهای هنری مانند نمایشگاه‌های هنری و نمایش‌های عکاسی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و startDate است.

Volcano:
کلاس Volcano برای نمایش آتشفشان‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و elevation است.

VoteAction:
کلاس VoteAction برای نمایش فعالیت‌های رای‌دهی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و candidate است.

WPAdBlock:
کلاس WPAdBlock برای نمایش بلوک‌های تبلیغاتی در یک صفحه وب بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و adNetwork است.

WPArea:
کلاس WPArea برای نمایش ناحیه‌هایی در یک تصویر بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و coordinates است.

WPCategory:
کلاس WPCategory برای نمایش دسته‌های مطالب در سیستم مدیریت محتوای وردپرس بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و parentCategory است.

WPComment:
کلاس WPComment برای نمایش نظرات کاربران در سیستم مدیریت محتوای وردپرس بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و commentText است.

WPCustomPostType:
کلاس WPCustomPostType برای نمایش انواع مختلف مطالب در سیستم مدیریت محتوای وردپرس بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و supports است.

WPEmoji:
کلاس WPEmoji برای نمایش شکلک‌های اموجی در سیستم مدیریت محتوای وردپرس بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و image است.

WPFooter:
کلاس WPFooter برای نمایش فوتر یک صفحه وب در سیستم مدیریت محتوای وردپرس بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و content است.

WPHeader:
کلاس WPHeader برای نمایش هدر یک صفحه وب در سیستم مدیریت محتوای وردپرس بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و content است.

WPSidebar:
کلاس WPSidebar برای نمایش سایدبار (نوار کناری) در یک صفحه وب در سیستم مدیریت محتوای وردپرس بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و content است.

WPSite:
کلاس WPSite برای نمایش سایت در سیستم مدیریت محتوای وردپرس بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و url است.

WPTheme:
کلاس WPTheme برای نمایش پوسته‌ها در سیستم مدیریت محتوای وردپرس بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و author است.

WaitAction:
کلاس WaitAction برای نمایش فعالیت‌های انتظار مثل انتظار در خط بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و event است.

WarrantyPromise:
کلاس WarrantyPromise برای نمایش قولنامه‌های گارانتی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و durationOfWarranty است.

WatchAction:
کلاس WatchAction برای نمایش فعالیت‌های تماشای محتوا مثل تماشای یک ویدئو بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و object است.

Waterfall:
کلاس Waterfall برای نمایش آبشارها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و location است.

WebAPI:
کلاس WebAPI برای نمایش واسط برنامه‌نویسی (API) بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و urlTemplate است.

WebApplication:
کلاس WebApplication برای نمایش برنامه‌های وب بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و applicationCategory است.

WebPage:
کلاس WebPage برای نمایش صفحات وب بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و keywords است.

WebSite:
کلاس WebSite برای نمایش سایت‌های وب بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و url است.

WholesaleStore:
کلاس WholesaleStore برای نمایش فروشگاه‌های عمده‌فروشی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

WinAction:
کلاس WinAction برای نمایش فعالیت‌های پیروزی مثل برنده شدن در یک بازی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و loser است.

Winery:
کلاس Winery برای نمایش کارخانجات تولید شراب بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

WorkersUnion:
کلاس WorkersUnion برای نمایش اتحادیه کارگری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و foundingLocation است.

WriteAction:
کلاس WriteAction برای نمایش فعالیت‌های نوشتن مثل نوشتن یک مقاله بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و language است.

Zoo:
کلاس Zoo برای نمایش باغ وحش بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

لطفا امتیاز خود به این صفحه را با ما به اشتراک بگذارید!
دوره صفر تا صد طراحی سایت با موبایل

این فرصت رو از دست نده همین الان دانلودش کن!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *