اسکیما کد

اسکیما کد (Schema code) یا همان کد ساختار، یک نوع کد است که با استفاده از زبان داده‌ی ساختار یافته (Structured Data) نوشته می‌شود و به دسته‌بندی صفحات وب برای موتورهای جستجو کمک می‌کند. این کد برای توصیف ساختار داده‌ها در صفحات وب و همچنین بهینه‌سازی نمایش آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این کد می‌توان در برخی موارد برای نمایش مواردی مانند نتایج جستجو، اطلاعات فروشگاهی، نظرات کاربران و غیره استفاده کرد.

در این مقاله تمام اسکیما کد های سال ۲۰۲۲ را جمع آوری کرده ایم تا شما بتوانید به راحتی برای وب سایت و محتوا های خود استفاده کنید. البته سال به سال به اسکیما کد ها افزونه میشود د که در این صورت سعی می کنیم این اسکیما کد ها را نیز به لیست پایین اضافه کنیم.

AboutPage: کلاس AboutPage برای نمایش صفحه اطلاعات درباره سازمان یا وب‌سایت بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، description و url است.

AcceptAction: کلاس AcceptAction برای نمایش اقدامی که توسط فردی انجام شده و پذیرفته شده است بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند object، participant و result است.

Accommodation: کلاس Accommodation برای نمایش اقامتگاه‌هایی مانند هتل، مهمانسرا و غیره بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و numberOfRooms است.

AccountingService: کلاس AccountingService برای نمایش خدمات حسابداری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، serviceType و provider است.

AchieveAction: کلاس AchieveAction برای نمایش فرآیندی که فردی به منظور دستیابی به هدف خود انجام می‌دهد بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، instrument و object است.

Action: کلاس Action برای نمایش هر گونه فعالیتی که توسط فردی یا سازمانی انجام می‌شود بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، description و startTime است.

ActionAccessSpecification: کلاس ActionAccessSpecification برای نمایش اطلاعات دسترسی به یک عملیات بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند availabilityEnds، availabilityStarts و category است.

ActionStatusType: کلاس ActionStatusType برای نمایش وضعیت یک فعالیت بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند typeOf و description است.

ActivateAction: کلاس ActivateAction برای نمایش اقدامی که به منظور فعال کردن چیزی انجام می‌شود بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، instrument و object است.

AddAction: کلاس AddAction برای نمایش اقدامی که به منظور اضافه کردن چیزی انجام می‌شود بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، instrument و object است.

AdministrativeArea: کلاس AdministrativeArea برای نمایش مناطق اداری مانند استان‌ها، کشورها و شهرستان‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، identifier و geo است.

AdultEntertainment: کلاس AdultEntertainment برای نمایش مکان‌هایی مانند کلوپ‌های شبانه و رستوران‌های برای بزرگسالان بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

Aggregateکلاس Aggregate برای نمایش مجموعه‌ای از داده‌ها یا شیء‌ها با ویژگی‌های مشترک بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، description و hasPart است.

AggregateOffer: کلاس AggregateOffer برای نمایش یک مجموعه از پیشنهادهای فروش بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند lowPrice، highPrice و itemOffered است.

AggregateRating: کلاس AggregateRating برای نمایش امتیازات مختلفی که به یک شیء یا محصول داده شده است بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند ratingValue، bestRating و worstRating است.

Airline: کلاس Airline برای نمایش شرکت‌های هواپیمایی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، iataCode و founder است.

Airport: کلاس Airport برای نمایش فرودگاه‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، iataCode و address است.

AlignmentObject: کلاس AlignmentObject برای نمایش تطبیق دو منبع اطلاعاتی با هم بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند targetName، targetDescription و alignmentType است.

AllocateAction: کلاس AllocateAction برای نمایش فرآیندی که در آن یک منبع به یک هدف اختصاص داده می‌شود بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، instrument و object است.

AmusementPark: کلاس AmusementPark برای نمایش پارک‌های سرگرمی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

AnalysisNewsArticle: کلاس AnalysisNewsArticle برای نمایش مقالات خبری با تحلیل و بررسی عمیق بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند headline، articleBody و publisher است.

AnatomicalStructure: کلاس AnatomicalStructure برای نمایش ساختار آناتومیکی بدن انسان بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، relatedTherapy و associatedPathophysiology است.

AnatomicalSystem: کلاس AnatomicalSystem برای نمایش سیستم‌های آناتومیکی بدن انسان بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، associatedPathophysiology و relatedTherapy است.

Answer: کلاس Answer برای نمایش پاسخ به یک سوال مشخص بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند text، upvoteCount و dateCreated است.

ApartmentComplex: کلاس ApartmentComplex برای نمایش مجموعه‌ای از آپارتمان‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، numberOfRooms و floorSize است.

AppendAction: کلاس AppendAction برای نمایش اقدامی که در آن چیزی به یک منبع اضافه می‌شود بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، instrument و object است.

ApplyAction: کلاس ApplyAction برای نمایش فرآیندی که در آن یک فرآیند یا محصول به یک شیء اعمال می‌شود بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، instrument و object است.

ApprovedIndication: کلاس ApprovedIndication برای نمایش مجوز یا تأییدیه داده شده برای یک محصول یا خدمات بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، description و applicableLocation است.

Aquarium: کلاس Aquarium برای نمایش آکواریوم‌ها و مراکز نمایش حیات وحش دریایی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

ArriveAction: کلاس ArriveAction برای نمایش فرآیندی که در آن فرد یا شیء به یک مکان مشخص می‌رسد بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، participant و toLocation است.

ArtGallery: کلاس ArtGallery برای نمایش گالری‌های هنری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

Article: کلاس Article برای نمایش مقالات و مطالب خبری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند headline، articleBody و publisher است.

AskAction: کلاس AskAction برای نمایش فرآیند پرسش سوال بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، recipient و question است.

AssessAction: کلاس AssessAction برای نمایش فرآیندی که در آن یک شیء یا وضعیت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، object و result است.

AssignAction: کلاس AssignAction برای نمایش فرآیندی که در آن یک وظیفه به یک فرد یا سازمان اختصاص داده می‌شود بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، participant و object است.

Attorney: کلاس Attorney برای نمایش وکلای حقوقی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، telephone و email است.

Audience: کلاس Audience برای نمایش گروهی از افراد یا سازمان‌ها که به یک پیام یا محصول خاص توجه می‌کنند بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند audienceType و geographicArea است.

AudioObject: کلاس AudioObject برای نمایش فایل‌های صوتی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند contentUrl و duration است.

AuthorizeAction: کلاس AuthorizeAction برای نمایش فرآیندی که در آن یک مجوز به یک شخص یا سازمان اعطا می‌شود بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، recipient و object است.

AutoBodyShop: کلاس AutoBodyShop برای نمایش کارگاه‌های تعمیر بدنه خودرو بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

AutoDealer: کلاس AutoDealer برای نمایش نمایندگی‌های خودرو بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، openingHours و availableService است.

AutoPartsStore: کلاس AutoPartsStore برای نمایش فروشگاه‌های قطعات خودرو بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

AutoRental: کلاس AutoRental برای نمایش شرکت‌های اجاره خودرو بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، openingHours و branchOf است.

AutoRepair: کلاس AutoRepair برای نمایش کارگاه‌های تعمیر خودرو بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

AutoWash: کلاس AutoWash برای نمایش خودروشویی‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

BankAccount: کلاس BankAccount برای نمایش حساب‌های بانکی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند accountNumber، bankName و balance است.

BankOrCreditUnion: کلاس BankOrCreditUnion برای نمایش بانک‌ها و اتحادیه‌های اعتباری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، branchOf و location است.

Barcode: کلاس Barcode برای نمایش بارکد ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند text، encodingFormat و identifierType است.

Beach: کلاس Beach برای نمایش سواحل بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و geo است.

BeautySalon: کلاس BeautySalon برای نمایش سالن‌های زیبایی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

BedAndBreakfast: کلاس BedAndBreakfast برای نمایش هتل‌های کوچک یا ویلاهای اجاره‌ای با صبحانه بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، numberOfRooms و availableLanguage است.

BefriendAction: کلاس BefriendAction برای نمایش فرآیندی که در آن یک فرد به یک دیگری رفیق می‌شود بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، participant و location است.

BikeStore: کلاس BikeStore برای نمایش فروشگاه‌های دوچرخه بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

BlogPosting: کلاس BlogPosting برای نمایش پست‌های وبلاگ بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند headline، articleBody و publisher است.

Book: کلاس Book برای نمایش کتاب‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، author و isbn است.

BookStore: کلاس BookStore برای نمایش فروشگاه‌های کتاب بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

BookmarkAction: کلاس BookmarkAction برای نمایش فرآیند نشانک‌گذاری یک صفحه وب بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، url و result است.

BorrowAction: کلاس BorrowAction برای نمایش فرآیند قرض گرفتن چیزی از یک شخص یا سازمان بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، lender و object است.

BowlingAlley: کلاس BowlingAlley برای نمایش استخرهای بولینگ بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

Brand: کلاس Brand برای نمایش برندها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، logo و description است.

BreadcrumbList: کلاس BreadcrumbList برای نمایش لیستی از breadcrumb ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند itemListElement و numberOfItems است.

Breadcrumb: کلاس Breadcrumb برای نمایش یک breadcrumb بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و url است.

BroadcastChannel: کلاس BroadcastChannel برای نمایش کانال‌های پخش بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، broadcastChannelId و broadcastServiceTier است.

BroadcastEvent: کلاس BroadcastEvent برای نمایش رویدادهای پخش بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، startDate و endDate است.

BusinessAudience: کلاس BusinessAudience برای نمایش گروهی از افراد یا سازمان‌ها که به عنوان مخاطبان تجاری در نظر گرفته می‌شوند بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند audienceType و geographicArea است.

BusinessEntityType: کلاس BusinessEntityType برای نمایش انواع شرکت‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و alternateName است.

BuyAction: کلاس BuyAction برای نمایش فرآیند خرید یک محصول یا خدمت از یک فروشگاه بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، seller و object است.

CableOrSatelliteService: کلاس CableOrSatelliteService برای نمایش خدمات کابلی یا ماهواره‌ای بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، provider و serviceType است.

CafeOrCoffeeShop: کلاس CafeOrCoffeeShop برای نمایش کافه‌ها و قهوه‌خانه‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

Campground: کلاس Campground برای نمایش اماکن کمپینگ بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

Canal: کلاس Canal برای نمایش کانال‌های آبی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، url و description است.

CancelAction: کلاس CancelAction برای نمایش فرآیند لغو یک رزرو یا سفارش بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، object و result است.

Car: کلاس Car برای نمایش خودروها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، model و fuelType است.

Casino: کلاس Casino برای نمایش کازینوها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

CategoryCode: کلاس CategoryCode برای نمایش کدهای رده بندی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند codeValue و inCodeSet است.

Cemetery: کلاس Cemetery برای نمایش بهشت‌زهراها و قبرستان‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

CheckAction: کلاس CheckAction برای نمایش فرآیندی که در آن یک چک بررسی می‌شود بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، object و result است.

CheckoutPage: کلاس CheckoutPage برای نمایش صفحات تسویه حساب بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند merchant، orderId و orderTotal است.

ChildCare: کلاس ChildCare برای نمایش سرویس‌های پرستاری و مراقبت از کودکان بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

Church: کلاس Church برای نمایش کلیساها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

City: کلاس City برای نمایش شهرها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، population و area است.

CityHall: کلاس CityHall برای نمایش دفاتر شهرداری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

CivicStructure: کلاس CivicStructure برای نمایش ساختمان‌ها و سازه‌های عمومی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

Class: کلاس Class برای نمایش یک کلاس در سطح بالاتر بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، description و superclass است.

Clip: کلاس Clip برای نمایش قطعاتی از یک فیلم، برنامه تلویزیونی یا ویدیوی دیگر بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، duration و thumbnailUrl است.

ClothingStore: کلاس ClothingStore برای نمایش فروشگاه‌های لباس بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

CollectionPage: کلاس CollectionPage برای نمایش صفحاتی که مجموعه ای از موردهای دیگر را به کاربران نمایش می‌دهند بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند partOfSeason و pageInfo است.

CollegeOrUniversity: کلاس CollegeOrUniversity برای نمایش دانشگاه‌ها و مدارس عالی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، alumni و address است.

ComedyClub: کلاس ComedyClub برای نمایش باشگاه‌های کمدی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

ComedyEvent: کلاس ComedyEvent برای نمایش رویدادهای کمدی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، startDate و endDate است.

Comment: کلاس Comment برای نمایش نظرات کاربران در بخش‌های مختلف وب سایت‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند author، text و dateCreated است.

CommunicateAction: کلاس CommunicateAction برای نمایش فرآیند ارتباطی بین دو موجود بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، recipient و instrument است.

ComputerLanguage: کلاس ComputerLanguage برای نمایش زبان‌های برنامه‌نویسی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، programmingLanguageType و programmingPlatform است.

ComputerStore: کلاس ComputerStore برای نمایش فروشگاه‌های کامپیوتر بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

ConfirmAction: کلاس ConfirmAction برای نمایش یک فرآیند تأیید درخواست یا رزرو بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، object و result است.

ConsumeAction: کلاس ConsumeAction برای نمایش فرآیند مصرف یک محصول یا خدمت بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، object و instrument است.

ContactPage: کلاس ContactPage برای نمایش صفحات تماس با سایت‌ها و سازمان‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند contactPoint و potentialAction است.

ContactPoint: کلاس ContactPoint برای نمایش اطلاعات تماس با یک شخص یا سازمان بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند contactType، email و telephone است.

Continent: کلاس Continent برای نمایش قاره‌های جهان بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، population و area است.

ControlAction: کلاس ControlAction برای نمایش عملیاتی که برای کنترل یک دستگاه یا سیستم انجام می‌شود بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، instrument و object است.

ConvenienceStore: کلاس ConvenienceStore برای نمایش فروشگاه‌های کالای ضروری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

Conversation: کلاس Conversation برای نمایش یک گفتگو بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند hasPart، text و participant است.

CookAction: کلاس CookAction برای نمایش فرآیند طبخ یک غذا بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، food و location است.

Corporation: کلاس Corporation برای نمایش شرکت‌ها و شرکت‌های بزرگ بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، founder و location است.

Country: کلاس Country برای نمایش کشورها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، population و area است.

CreateAction: کلاس CreateAction برای نمایش فرآیند ایجاد یک شیء جدید بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، result و object است.

CreativeWork: کلاس CreativeWork برای نمایش انواع محتوای خلاقانه مانند کتاب، فیلم، موسیقی و … بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، author و datePublished است.

CreditCard: کلاس CreditCard برای نمایش کارت‌های اعتباری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند cardNumber، cvc و expirationDate است.

Crematorium: کلاس Crematorium برای نمایش ساختمان‌های دفن و سوخت زنده بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

DanceEvent: کلاس DanceEvent برای نمایش رویدادهای رقص بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، startDate و endDate است.

DanceGroup: کلاس DanceGroup برای نمایش گروه‌های رقص بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، member و genre است.

DataCatalog: کلاس DataCatalog برای نمایش کاتالوگ‌های داده‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، dataset و description است.

Dataset: کلاس Dataset برای نمایش مجموعه‌داده‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، creator و distribution است.

DayOfWeek: کلاس DayOfWeek برای نمایش روزهای هفته بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و identifier است.

DefenceEstablishment: کلاس DefenceEstablishment برای نمایش مراکز دفاعی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

DeleteAction: کلاس DeleteAction برای نمایش فرآیند حذف یک شیء بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، object و result است.

DeliveryChargeSpecification: کلاس DeliveryChargeSpecification برای نمایش اطلاعات مربوط به هزینه‌های پستی و تحویل سفارشات بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند price و appliesToDeliveryMethod است.

DeliveryEvent: کلاس DeliveryEvent برای نمایش رویدادهای مربوط به تحویل سفارشات بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند provider، hasDeliveryMethod و deliveryAddress است.

DeliveryMethod: کلاس DeliveryMethod برای نمایش روش‌های تحویل سفارشات بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

Demand: کلاس Demand برای نمایش درخواست‌ها و تقاضاها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند itemDemanded، price و seller است.

Dentist: کلاس Dentist برای نمایش پزشکان دندانپزشکی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

DepartAction: کلاس DepartAction برای نمایش فرآیند خروج از مکانی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، fromLocation و toLocation است.

DepartmentStore: کلاس DepartmentStore برای نمایش فروشگاه‌های بزرگ با بخش‌های مختلف بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

DepositAccount: کلاس DepositAccount برای نمایش حساب‌های پس‌انداز بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند bankAccountType، accountMinimumInflow و accountOverdraftLimit است.

DiagnosticLab: کلاس DiagnosticLab برای نمایش آزمایشگاه‌های تشخیصی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

DigitalDocument: کلاس DigitalDocument برای نمایش سند‌های دیجیتالی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، contentLocation و publisher است.

DigitalService: کلاس DigitalService برای نمایش خدمات دیجیتالی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند serviceType، provider و offers است.

DisagreeAction: کلاس DisagreeAction برای نمایش فرآیند عدم موافقت با چیزی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، object و result است.

DiscoverAction: کلاس DiscoverAction برای نمایش فرآیند کشف چیزی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، subject و instrument است.

DiscussionForumPosting: کلاس DiscussionForumPosting برای نمایش ارسال‌های انجمن‌های بحث و گفتگو بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند headline، discussionUrl و author است.

DislikeAction: کلاس DislikeAction برای نمایش فرآیند عدم پسندیدن چیزی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، object و result است.

Distance: کلاس Distance برای نمایش فاصله بین دو نقطه بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند value و unitCode است.

DonateAction: کلاس DonateAction برای نمایش فرآیند اهدای کمک‌ها و یارانه‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، recipient و actionStatus است.

DownloadAction: کلاس DownloadAction برای نمایش فرآیند دانلود چیزی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، object و result است.

DrawAction: کلاس DrawAction برای نمایش فرآیند طراحی یک عکس یا نقاشی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، object و instrument است.

DrinkAction: کلاس DrinkAction برای نمایش فرآیند نوشیدن یک نوشیدنی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، object و instrument است.

DriveWheelConfigurationValue: کلاس DriveWheelConfigurationValue برای نمایش نوع ماشین براساس تعداد چرخ‌های محرک بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و value است.

Drug: کلاس Drug برای نمایش داروها و مواد شیمیایی پزشکی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، dosageForm و activeIngredient است.

DryCleaningOrLaundry: کلاس DryCleaningOrLaundry برای نمایش خدمات شستشو و تمیزکاری لباس‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

Duration: کلاس Duration برای نمایش مدت زمان بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند value و unitCode است.

EatAction: کلاس EatAction برای نمایش فرآیند خوردن یک غذا یا نوشیدنی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، object و instrument است.

EducationalAudience: کلاس EducationalAudience برای نمایش مخاطبانی که در فرآیند آموزش و پرورش هستند بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند educationalRole و audienceType است.

EducationalOrganization: کلاس EducationalOrganization برای نمایش سازمان‌های آموزشی و پرورشی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

Electrician: کلاس Electrician برای نمایش الکتریسین‌ها یا نصاب‌های برق بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

ElectronicComponent: کلاس ElectronicComponent برای نمایش قطعات الکترونیکی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

Embassy: کلاس Embassy برای نمایش سفارتخانه‌های خارجی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

EmergencyService: کلاس EmergencyService برای نمایش خدمات اضطراری مانند آتش‌نشانی، پلیس و امداد و نجات بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و availableLanguage است.

EmployeeRole: کلاس EmployeeRole برای نمایش نقش کارمندان در یک سازمان بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند title و salaryCurrency است.

EmploymentAgency: کلاس EmploymentAgency برای نمایش آژانس‌های استخدام بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

EndorseAction: کلاس EndorseAction برای نمایش فرآیند تأیید صحت چیزی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، object و result است.

Energy: کلاس Energy برای نمایش مقدار انرژی مصرفی یا تولیدی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند value و unitCode است.

EngineSpecification: کلاس EngineSpecification برای نمایش مشخصات موتور یک خودرو بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند fuelType و engineCapacity است.

EntertainmentBusiness: کلاس EntertainmentBusiness برای نمایش کسب‌وکارهایی مانند سینما، تئاتر و کنسرت بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

EntryPoint: کلاس EntryPoint برای نمایش نقطه ورود به یک برنامه یا سیستم بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند urlTemplate و httpMethod است.

Enumeration: کلاس Enumeration برای نمایش اعضای یک مجموعه ثابت (enum) بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

Episode: کلاس Episode برای نمایش قسمت‌های یک سریال تلویزیونی یا پادکست بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، episodeNumber و partOfSeason است.

Event: کلاس Event برای نمایش رویدادهای مختلف مانند کنسرت، نمایشگاه و جشنواره بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، startDate و location است.

ExerciseAction: کلاس ExerciseAction برای نمایش فعالیت‌های ورزشی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، object و result است.

ExhibitionEvent: کلاس ExhibitionEvent برای نمایش رویدادهای نمایشگاهی و گالری هنری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، startDate و location است.

FAQPage: کلاس FAQPage برای نمایش صفحات پرسش و پاسخ بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند mainEntity و headline است.

FMRadioChannel: کلاس FMRadioChannel برای نمایش کانال‌های رادیویی FM بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و broadcastFrequency است.

FastFoodRestaurant: کلاس FastFoodRestaurant برای نمایش رستوران‌های فست فود بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

Festival: کلاس Festival برای نمایش جشنواره‌های موسیقی، فیلم و هنری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، startDate و location است.

FilmAction: کلاس FilmAction برای نمایش فعالیت‌های مربوط به ساخت فیلم بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، object و result است.

FinancialProduct: کلاس FinancialProduct برای نمایش محصولات مالی مانند بیمه، سهام و بانکداری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

FindAction: کلاس FindAction برای نمایش فرآیند یافتن چیزی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، object و result است.

FireStation: کلاس FireStation برای نمایش ایستگاه‌های آتش‌نشانی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

Flight: کلاس Flight برای نمایش پروازهای هوایی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند flightNumber، departureAirport و arrivalAirport است.

Florist: کلاس Florist برای نمایش فروشگاه‌های گل و گیاه بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

FollowAction: کلاس FollowAction برای نمایش فرآیند دنبال کردن یک شخص یا یک شیء بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent و object است.

FoodEstablishment: کلاس FoodEstablishment برای نمایش رستوران‌ها، کافه‌ها و سایر مکان‌های تغذیه‌ای بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

FoodEvent: کلاس FoodEvent برای نمایش رویدادهای مرتبط با تغذیه مانند جشن غذا، آشپزی و طبخ بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، startDate و location است.

FurnitureStore: کلاس FurnitureStore برای نمایش فروشگاه‌های مبلمان بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

Game: کلاس Game برای نمایش بازی‌های مختلف مانند ویدیویی، کامپیوتری و حتی بازی‌های سنتی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

GardenStore: کلاس GardenStore برای نمایش فروشگاه‌های لوازم باغبانی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

GasStation: کلاس GasStation برای نمایش ایستگاه‌های سوخت‌گیری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

GatedResidenceCommunity: کلاس GatedResidenceCommunity برای نمایش انجمن‌های مسکونی با دروازه ورودی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

GeneralContractor: کلاس GeneralContractor برای نمایش پیمانکاران عمومی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

GeoCoordinates: کلاس GeoCoordinates برای نمایش مختصات جغرافیایی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند latitude و longitude است.

GeoShape: کلاس GeoShape برای نمایش شکل‌های جغرافیایی مانند دایره، چندضلعی و خط بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند geoMidpoint و polygonalBoundary است.

GiveAction: کلاس GiveAction برای نمایش فرآیند اهدای چیزی به دیگران بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند agent، recipient و object است.

GolfCourse: کلاس GolfCourse برای نمایش زمین‌های گلف بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

GovernmentBuilding: کلاس GovernmentBuilding برای نمایش ساختمان‌های دولتی مانند ریاست جمهوری، پارلمان و دفاتر اداری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

GovernmentOffice: کلاس GovernmentOffice برای نمایش دفاتر اداری دولتی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

GroceryStore: کلاس GroceryStore برای نمایش فروشگاه‌های خوراکی و خواربار بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

HairSalon: کلاس HairSalon برای نمایش آرایشگاه‌های زیبایی و پیرایش بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

HardwareStore: کلاس HardwareStore برای نمایش فروشگاه‌های لوازم خانگی و ساختمانی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

HealthClub: کلاس HealthClub برای نمایش باشگاه‌های ورزشی و تناسب اندام بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

HealthInsurancePlan: کلاس HealthInsurancePlan برای نمایش بیمه‌های سلامت بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

HighSchool: کلاس HighSchool برای نمایش مدارس دبیرستانی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

HinduTemple: کلاس HinduTemple برای نمایش هندوتان‌ها و معابد هندو بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

HobbyShop: کلاس HobbyShop برای نمایش فروشگاه‌های لوازم سرگرمی و هواپیما و کشتی‌رانی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

HomeAndConstructionBusiness: کلاس HomeAndConstructionBusiness برای نمایش کسب‌وکارهای ساختمانی و خانه‌سازی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و telephone است.

HomeGoodsStore: کلاس HomeGoodsStore برای نمایش فروشگاه‌های لوازم خانگی و دکوراسیون بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

Hospital: کلاس Hospital برای نمایش بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

Hostel: کلاس Hostel برای نمایش هاستل‌ها و مهمانسراها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

Hotel: کلاس Hotel برای نمایش هتل‌ها و مراکز اقامتی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

HousePainter: کلاس HousePainter برای نمایش نقاشان خانه بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و telephone است.

HowTo: کلاس HowTo برای نمایش راهنمایی‌های مختلف بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و steps است.

IceCreamShop: کلاس IceCreamShop برای نمایش فروشگاه‌های بستنی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

ImageGallery: کلاس ImageGallery برای نمایش گالری‌های تصاویر بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و image است.

IndividualProduct: کلاس IndividualProduct برای نمایش محصولات فردی مانند کتاب، دی وی دی و آلبوم‌های موسیقی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، description و sku است.

InfectiousDisease: کلاس InfectiousDisease برای نمایش بیماری‌های عفونی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و alternateName است.

InsuranceAgency: کلاس InsuranceAgency برای نمایش شرکت‌های بیمه بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

Intangible: کلاس Intangible برای نمایش اجسام غیرملموس مانند حقوق مالکیت فکری و تجربیات بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

InternetCafe: کلاس InternetCafe برای نمایش کافه‌های اینترنتی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

InvestmentOrDeposit: کلاس InvestmentOrDeposit برای نمایش سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌های بانکی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

JewelryStore: کلاس JewelryStore برای نمایش جواهرفروشی‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

JobPosting: کلاس JobPosting برای نمایش پست‌های شغلی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند title، description و hiringOrganization است.

Joint: کلاس Joint برای نمایش مفصلی‌ها مانند زانو و ساعد بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و bodyLocation است.

LakeBodyOfWater: کلاس LakeBodyOfWater برای نمایش دریاچه‌ها و مخازن آبی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و alternateName است.

LandmarksOrHistoricalBuildings: کلاس LandmarksOrHistoricalBuildings برای نمایش نمادها و ساختمان‌های تاریخی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

LegalService: کلاس LegalService برای نمایش خدمات حقوقی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

LegislativeBuilding: کلاس LegislativeBuilding برای نمایش ساختمان‌های قانونگذاری مانند ساختمان پارلمان بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

Library: کلاس Library برای نمایش کتابخانه‌ها و مراکز آموزشی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

LifestyleModification: کلاس LifestyleModification برای نمایش تغییر سبک زندگی برای بهبود سلامت بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

LiquorStore: کلاس LiquorStore برای نمایش فروشگاه‌های الکلی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

LocalBusiness: کلاس LocalBusiness برای نمایش کسب‌وکارهای محلی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

Locksmith: کلاس Locksmith برای نمایش قفل‌کش‌ها و خدمات قفل‌بازی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و telephone است.

LodgingBusiness: کلاس LodgingBusiness برای نمایش کسب‌وکارهای اقامتی مانند هتل‌ها و مهمانسراها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

LodgingReservation: کلاس LodgingReservation برای نمایش رزرواسیون‌های اقامتی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند bookingTime و checkinTime است.

LoseAction: کلاس LoseAction برای نمایش یک عمل که به باخت منجر می‌شود بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

Map: کلاس Map برای نمایش نقشه‌ها و سیستم‌های موقعیت‌یابی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و image است.

MediaObject: کلاس MediaObject برای نمایش اشیاء رسانه‌ای مانند تصاویر، ویدئوها و فایل‌های صوتی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و contentUrl است.

MedicalCause: کلاس MedicalCause برای نمایش علل پزشکی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

MedicalClinic: کلاس MedicalClinic برای نمایش کلینیک‌ها و مراکز درمانی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

MedicalCondition: کلاس MedicalCondition برای نمایش شرایط پزشکی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و alternateName است.

MedicalEntity: کلاس MedicalEntity برای نمایش موجودات پزشکی مانند دارو، بیماری و تجهیزات پزشکی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

MedicalGuideline: کلاس MedicalGuideline برای نمایش رهنمودهای پزشکی و راهنمایی‌های درمانی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

MedicalIndication: کلاس MedicalIndication برای نمایش نشانه‌های پزشکی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و alternateName است.

MedicalIntangible: کلاس MedicalIntangible برای نمایش اجسام پزشکی غیرملموس مانند سابقه بیماری و شاخص‌های بهداشتی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و value است.

MedicalObservationalStudy: کلاس MedicalObservationalStudy برای نمایش مطالعات مشاهداتی در حوزه پزشکی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و studySubject است.

MedicalProcedure: کلاس MedicalProcedure برای نمایش روش‌های درمانی و جراحی‌های پزشکی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

MedicalRiskEstimator: کلاس MedicalRiskEstimator برای نمایش برآوردگرهای ریسک پزشکی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و estimateOf است.

MedicalRiskFactor: کلاس MedicalRiskFactor برای نمایش عوامل ریسک پزشکی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و increasesRiskOf است.

MedicalStudy: کلاس MedicalStudy برای نمایش مطالعات پزشکی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و studySubject است.

MedicalSymptom: کلاس MedicalSymptom برای نمایش علائم پزشکی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و alternateName است.

MedicalTest: کلاس MedicalTest برای نمایش تست‌های پزشکی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

MeetingRoom: کلاس MeetingRoom برای نمایش اتاق‌های جلسه بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و capacity است.

MensClothingStore: کلاس MensClothingStore برای نمایش فروشگاه‌های پوشاک مردانه بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

Menu: کلاس Menu برای نمایش منوی رستوران‌ها و سایر مکان‌های خوراکی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و hasMenuItem است.

MobileApplication: کلاس MobileApplication برای نمایش برنامه‌های موبایلی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و operatingSystem است.

MobilePhoneStore: کلاس MobilePhoneStore برای نمایش فروشگاه‌های تلفن همراه بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

MonetaryAmount: کلاس MonetaryAmount برای نمایش مقادیر پولی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند currency و value است.

MortgageLoan: کلاس MortgageLoan برای نمایش وام‌های مسکن بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند amount و interestRate است.

Mosque: کلاس Mosque برای نمایش مساجد و مکان‌های عبادتی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

Motel: کلاس Motel برای نمایش موتل‌ها و مهمانسراهای کوچک بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

MotorcycleDealer: کلاس MotorcycleDealer برای نمایش فروشگاه‌های موتورسیکلت بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

MotorcycleRepair: کلاس MotorcycleRepair برای نمایش خدمات تعمیر موتورسیکلت بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و telephone است.

Mountain: کلاس Mountain برای نمایش کوه‌ها و رشته‌کوه‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و elevation است.

Movie: کلاس Movie برای نمایش فیلم‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و director است.

MovieRentalStore: کلاس MovieRentalStore برای نمایش فروشگاه‌های اجاره فیلم بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

MovingCompany: کلاس MovingCompany برای نمایش شرکت‌های حمل‌ونقل بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

Museum: کلاس Museum برای نمایش موزه‌ها و مراکز فرهنگی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

MusicAlbum: کلاس MusicAlbum برای نمایش آلبوم‌های موسیقی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و byArtist است.

MusicEvent: کلاس MusicEvent برای نمایش رویدادهای موسیقی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و performer است.

MusicGroup: کلاس MusicGroup برای نمایش گروه‌های موسیقی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و member است.

MusicPlaylist: کلاس MusicPlaylist برای نمایش لیست‌های پخش موسیقی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و hasPart است.

MusicRecording: کلاس MusicRecording برای نمایش ضبط‌های صوتی موسیقی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و byArtist است.

MusicStore: کلاس MusicStore برای نمایش فروشگاه‌های موسیقی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

NailSalon: کلاس NailSalon برای نمایش سالن‌های زیبایی و مراکز آرایش ناخن بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

NewsArticle: کلاس NewsArticle برای نمایش مقالات خبری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند headline و articleBody است.

NightClub: کلاس NightClub برای نمایش باشگاه‌های شبانه و مراکز تفریحی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

Notary: کلاس Notary برای نمایش کارتنی‌ها و موسسات دفتر امضاء بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

NoteDigitalDocument: کلاس NoteDigitalDocument برای نمایش سند‌های دیجیتالی مانند یادداشت‌ها و برنامه‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و text است.

NutritionInformation: کلاس NutritionInformation برای نمایش اطلاعات تغذیه‌ای بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند servingSize و calories است.

Occupation: کلاس Occupation برای نمایش شغل‌ها و حرفه‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

OceanBodyOfWater: کلاس OceanBodyOfWater برای نمایش اقیانوس‌ها و دریاهای جهان بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و area است.

Offer: کلاس Offer برای نمایش پیشنهادها و فروش‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و price است.

OfferCatalog: کلاس OfferCatalog برای نمایش لیست‌های پیشنهادات و کاتالوگ‌های فروش بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و itemListElement است.

OnDemandEvent: کلاس OnDemandEvent برای نمایش رویدادهایی که درخواست مشاهده آن‌ها در زمان خاصی صورت می‌گیرد بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و videoFormat است.

OpeningHoursSpecification:
کلاس OpeningHoursSpecification برای نمایش ساعات کاری مکان‌ها و رویدادها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند opens و closes است.

Order:
کلاس Order برای نمایش سفارشات بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند orderNumber و orderedItem است.

OrderItem:
کلاس OrderItem برای نمایش آیتم‌های سفارش بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند orderItemNumber و orderQuantity است.

Organization:
کلاس Organization برای نمایش سازمان‌ها و شرکت‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و foundingDate است.

OutletStore:
کلاس OutletStore برای نمایش فروشگاه‌های outlet بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name، address و telephone است.

Painting:
کلاس Painting برای نمایش تابلوها و نقاشی‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و artist است.

ParcelDelivery:
کلاس ParcelDelivery برای نمایش خدمات پستی و ارسال بسته‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند trackingNumber و deliveryAddress است.

ParentAudience:
کلاس ParentAudience برای نمایش جمعیت والدین بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند suggestedMinAge و suggestedMaxAge است.

Park:
کلاس Park برای نمایش پارک‌ها و محوطه‌های سبز بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و location است.

ParkingFacility:
کلاس ParkingFacility برای نمایش پارکینگ‌ها و محوطه‌های پارکینگ بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

PathologyTest:
کلاس PathologyTest برای نمایش آزمایش‌های پاتولوژی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و usesDevice است.

PawnShop:
کلاس PawnShop برای نمایش سپرده‌گذاری و خرید و فروش نقدینگی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

PaymentChargeSpecification:
کلاس PaymentChargeSpecification برای نمایش جزئیات پرداخت بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند price و name است.

PaymentService:
کلاس PaymentService برای نمایش سرویس‌های پرداخت بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و paymentMethodTypes است.

PerformingArtsTheater:
کلاس PerformingArtsTheater برای نمایش تئاترها و مراکز هنری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

PerformingGroup:
کلاس PerformingGroup برای نمایش گروه‌های هنری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و member است.

Periodical:
کلاس Periodical برای نمایش نشریات، مجلات و روزنامه‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و issn است.

Person:
کلاس Person برای نمایش فردی و افراد بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و birthDate است.

PetStore:
کلاس PetStore برای نمایش فروشگاه‌های حیوانات خانگی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

Pharmacy:
کلاس Pharmacy برای نمایش داروخانه‌ها و فروشگاه‌های دارویی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

Photograph:
کلاس Photograph برای نمایش عکس‌ها و تصاویر بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و image است.

Physician:
کلاس Physician برای نمایش پزشکان و دکتران بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و medicalSpecialty است.

Place:
کلاس Place برای نمایش مکان‌ها و محل‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

PlanAction:
کلاس PlanAction برای نمایش اقدامات و برنامه‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و startTime است.

Playground:
کلاس Playground برای نمایش زمین بازی‌ها و محوطه‌های بازی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

Plumber:
کلاس Plumber برای نمایش لوله‌کش‌ها و تعمیرکاران سیستم‌های لوله‌کشی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و telephone است.

PodcastEpisode:
کلاس PodcastEpisode برای نمایش قسمت‌های پادکست بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

PodcastSeason:
کلاس PodcastSeason برای نمایش فصل‌های پادکست بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و numberOfEpisodes است.

PodcastSeries:
کلاس PodcastSeries برای نمایش سری‌های پادکست بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و hasPart است.

PoliceStation:
کلاس PoliceStation برای نمایش ایستگاه‌های پلیس بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

PostalAddress:
کلاس PostalAddress برای نمایش آدرس‌ها و جزئیات پستی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند streetAddress و postalCode است.

PrependAction:
کلاس PrependAction برای نمایش اقداماتی که در ابتدای یک مورد انجام می‌شود بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و insertBefore است.

Preschool:
کلاس Preschool برای نمایش مدارس پیش‌دبستانی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

PresentationDigitalDocument:
کلاس PresentationDigitalDocument برای نمایش اسلایدها و فایل‌های پرزنتیشن بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و hasPart است.

Product:
کلاس Product برای نمایش محصولات بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و brand است.

ProductModel:
کلاس ProductModel برای نمایش مدل‌های محصولات بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و manufacturer است.

ProfessionalService:
کلاس ProfessionalService برای نمایش خدمات حرفه‌ای بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و serviceType است.

ProfilePage:
کلاس ProfilePage برای نمایش صفحات پروفایل بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و about است.

ProgramMembership:
کلاس ProgramMembership برای نمایش عضویت‌های در برنامه‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و programName است.

Property:
کلاس Property برای نمایش ویژگی‌ها و خصوصیات محصولات بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و value است.

PropertyValue:
کلاس PropertyValue برای نمایش مقادیر ویژگی‌ها و خصوصیات محصولات بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند propertyID و value است.

PublicSwimmingPool:
کلاس PublicSwimmingPool برای نمایش استخرهای عمومی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

PublicationEvent:
کلاس PublicationEvent برای نمایش رویدادهای مربوط به چاپ محصولات بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و publishedOn است.

PublicationIssue:
کلاس PublicationIssue برای نمایش شماره‌های مجلات، روزنامه‌ها و نشریات بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و issueNumber است.

PublicationVolume:
کلاس PublicationVolume برای نمایش جلدهای مختلف یک مجله، نشریه یا روزنامه بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و volumeNumber است.

QAPage:
کلاس QAPage برای نمایش صفحات سؤال و پاسخ بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و mainEntity است.

QualitativeValue:
کلاس QualitativeValue برای نمایش مقادیر کیفی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و value است.

Quantity:
کلاس Quantity برای نمایش مقادیر تعدادی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و value است.

Question:
کلاس Question برای نمایش سؤالات بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و text است.

QuoteAction:
کلاس QuoteAction برای نمایش اقدامات نقل قول بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و quotee است.

RVPark:
کلاس RVPark برای نمایش پارکینگ‌ها و محوطه‌های پارک کردن برای تفریح‌های خودرویی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

RadioChannel:
کلاس RadioChannel برای نمایش کانال‌های رادیویی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و broadcastFrequency است.

RadioClip:
کلاس RadioClip برای نمایش کلیپ‌های رادیویی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

RadioEpisode:
کلاس RadioEpisode برای نمایش قسمت‌های رادیویی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و description است.

RadioSeason:
کلاس RadioSeason برای نمایش فصل‌های برنامه‌های رادیویی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و numberOfEpisodes است.

RadioSeries:
کلاس RadioSeries برای نمایش سری‌های برنامه‌های رادیویی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و hasPart است.

Rating:
کلاس Rating برای نمایش امتیازات و رتبه‌بندی‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و ratingValue است.

ReactAction:
کلاس ReactAction برای نمایش واکنش‌ها و عکس العمل‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و target است.

ReadAction:
کلاس ReadAction برای نمایش اقدامات خواندن بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و object است.

RealEstateAgent:
کلاس RealEstateAgent برای نمایش دفاتر املاک و مشاوران املاک بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

ReceiveAction:
کلاس ReceiveAction برای نمایش اقدامات دریافت بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و sender است.

Recipe:
کلاس Recipe برای نمایش دستور العمل‌های غذایی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و recipeIngredient است.

RecommendedDoseSchedule:
کلاس RecommendedDoseSchedule برای نمایش برنامه‌های مصرف دارو بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و targetPopulation است.

RecyclingCenter:
کلاس RecyclingCenter برای نمایش مراکز بازیافت بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

RegisterAction:
کلاس RegisterAction برای نمایش اقدامات ثبت نام بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و participant است.

RejectAction:
کلاس RejectAction برای نمایش اقدامات رد کردن بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و object است.

RentAction:
کلاس RentAction برای نمایش اقدامات اجاره بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و object است.

ReplaceAction:
کلاس ReplaceAction برای نمایش اقدامات جایگزینی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و replacee است.

ReplyAction:
کلاس ReplyAction برای نمایش اقدامات پاسخ به پیام‌ها و سؤالات بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و resultComment است.

Report:
کلاس Report برای نمایش گزارش‌ها و گزارش‌دهی‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و reportNumber است.

Reservation:
کلاس Reservation برای نمایش رزروها و رزرو کردن بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و reservationFor است.

Resort:
کلاس Resort برای نمایش منتجع‌ها و هتل‌های دارای تفریحات بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

Restaurant:
کلاس Restaurant برای نمایش رستوران‌ها و فروشگاه‌های غذایی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و servesCuisine است.

ResumeAction:
کلاس ResumeAction برای نمایش اقدامات ازادسازی، ازاد کردن و ادامه دادن به کار بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و object است.

ReturnAction:
کلاس ReturnAction برای نمایش اقدامات بازگرداندن بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و object است.

Review:
کلاس Review برای نمایش نقد و بررسی‌ها و بررسی‌کنندگان بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و reviewRating است.

ReviewAction:
کلاس ReviewAction برای نمایش اقدامات نوشتن نقد و بررسی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و object است.

RiverBodyOfWater:
کلاس RiverBodyOfWater برای نمایش رودخانه‌ها و جریان‌های آبی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و locatedNear است.

Role:
کلاس Role برای نمایش نقش‌ها و سمت‌ها در سازمان‌ها و گروه‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و roleName است.

RoofingContractor:
کلاس RoofingContractor برای نمایش پیمانکاران نصب و تعمیر پوشش‌های سقفی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

RsvpAction:
کلاس RsvpAction برای نمایش اقدامات پاسخ به دعوت‌نامه‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و rsvpResponse است.

SaleEvent:
کلاس SaleEvent برای نمایش رویدادهای فروش بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و startDate است.

ScheduleAction:
کلاس ScheduleAction برای نمایش اقدامات برنامه‌ریزی و زمان‌بندی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و scheduledTime است.

ScholarlyArticle:
کلاس ScholarlyArticle برای نمایش مقالات علمی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و publicationType است.

School:
کلاس School برای نمایش مدارس و دانشگاه‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و educationalRole است.

ScreeningEvent:
کلاس ScreeningEvent برای نمایش رویدادهای پخش فیلم و نمایش‌های سینمایی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و startDate است.

Sculpture:
کلاس Sculpture برای نمایش مجسمه‌ها و آثار هنری سه‌بعدی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و artist است.

SeaBodyOfWater:
کلاس SeaBodyOfWater برای نمایش دریاها و اقیانوس‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و locatedNear است.

SearchAction:
کلاس SearchAction برای نمایش اقدامات جستجو و جستجوگرها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و query است.

SearchResultsPage:
کلاس SearchResultsPage برای نمایش صفحات نتایج جستجو بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و mainEntity است.

Season:
کلاس Season برای نمایش فصل‌های سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و numberOfEpisodes است.

Seat:
کلاس Seat برای نمایش صندلی‌ها و محل‌های نشستن در تئاترها، سینماها و همایش‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و seatNumber است.

SelfStorage:
کلاس SelfStorage برای نمایش انبار شخصی و سرویس‌های انبار داری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

SellAction:
کلاس SellAction برای نمایش اقدامات فروش و فروشندگی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و object است.

SendAction:
کلاس SendAction برای نمایش اقدامات ارسال و پیام‌رسانی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و recipient است.

Series:
کلاس Series برای نمایش سری‌های برنامه‌های تلویزیونی و سری‌های کتاب‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و hasPart است.

Service:
کلاس Service برای نمایش خدمات و سرویس‌های ارائه شده بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و serviceType است.

ShareAction:
کلاس ShareAction برای نمایش اقدامات به اشتراک گذاری و ارسال لینک‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و object است.

ShoeStore:
کلاس ShoeStore برای نمایش فروشگاه‌های کفش و صنایع دستی کفش بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

ShoppingCenter:
کلاس ShoppingCenter برای نمایش مراکز خرید و بازارهای بزرگ بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

SingleFamilyResidence:
کلاس SingleFamilyResidence برای نمایش خانه‌های مسکونی و ساختمان‌های تک خانواده‌ای بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و numberOfRooms است.

SiteNavigationElement:
کلاس SiteNavigationElement برای نمایش عناصر ناوبری سایت بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و url است.

SkiResort:
کلاس SkiResort برای نمایش ایستگاه‌های اسکی و تفریحات زمستانی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

SocialEvent:
کلاس SocialEvent برای نمایش رویدادهای اجتماعی مانند جشن‌ها و مراسم عروسی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و startDate است.

SocialMediaPosting:
کلاس SocialMediaPosting برای نمایش پست‌های رسانه‌های اجتماعی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و text است.

SoftwareApplication:
کلاس SoftwareApplication برای نمایش برنامه‌های کاربردی و نرم‌افزارها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و applicationCategory است.

SoftwareSourceCode:
کلاس SoftwareSourceCode برای نمایش کد منبع نرم‌افزارها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و programmingLanguage است.

SomeProducts:
کلاس SomeProducts برای نمایش مجموعه‌ای از محصولات به عنوان یک جزء از یک دسته بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و includesObject است.

Specialty:
کلاس Specialty برای نمایش تخصص‌های متفاوت در حوزه‌های پزشکی، آشپزی و غیره بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و alternateName است.

SportingGoodsStore:
کلاس SportingGoodsStore برای نمایش فروشگاه‌های لوازم ورزشی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

SportsClub:
کلاس SportsClub برای نمایش باشگاه‌های ورزشی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و sport است.

SportsEvent:
کلاس SportsEvent برای نمایش رویدادهای ورزشی مانند مسابقات و مسابقات قهرمانی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و startDate است.

SportsTeam:
کلاس SportsTeam برای نمایش تیم‌های ورزشی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و sport است.

SpreadsheetDigitalDocument:
کلاس SpreadsheetDigitalDocument برای نمایش سند‌های دیجیتال صفحه‌گسترده بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و author است.

StadiumOrArena:
کلاس StadiumOrArena برای نمایش ورزشگاه‌ها و سالن‌های ورزشی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

State:
کلاس State برای نمایش ایالت‌ها، استان‌ها و مناطق کشور بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و countryCode است.

Store:
کلاس Store برای نمایش فروشگاه‌ها و مغازه‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

StructuredValue:
کلاس StructuredValue برای نمایش ارزش‌های ساختار یافته مانند قیمت و زمان بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و value است.

SubwayStation:
کلاس SubwayStation برای نمایش ایستگاه‌های مترو بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

SurgicalProcedure:
کلاس SurgicalProcedure برای نمایش عمل‌جراحی‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و bodyLocation است.

Table:
کلاس Table برای نمایش جدول‌ها و جدول‌های داده‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و numberOfColumns است.

TakeAction:
کلاس TakeAction برای نمایش اقداماتی مانند خرید، رزرو و ثبت نام بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و agent است.

TattooParlor:
کلاس TattooParlor برای نمایش مغازه‌های خراشیدن بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

Taxi:
کلاس Taxi برای نمایش تاکسی‌ها و خدمات حمل و نقل شخصی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و priceRange است.

TaxiReservation:
کلاس TaxiReservation برای نمایش رزرو تاکسی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و pickupLocation است.

TechArticle:
کلاس TechArticle برای نمایش مقالات فناوری و اخبار به روز در زمینه فناوری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و articleSection است.

TelevisionChannel:
کلاس TelevisionChannel برای نمایش کانال‌های تلویزیونی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و broadcastServiceTier است.

TelevisionStation:
کلاس TelevisionStation برای نمایش ایستگاه‌های تلویزیونی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و broadcastFrequency است.

TennisComplex:
کلاس TennisComplex برای نمایش مجموعه تنیس بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

TheaterEvent:
کلاس TheaterEvent برای نمایش رویدادهای تئاتری مانند نمایش‌های تئاتری و کمدی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و startDate است.

TheaterGroup:
کلاس TheaterGroup برای نمایش گروه‌های تئاتری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و member است.

TherapeuticProcedure:
کلاس TherapeuticProcedure برای نمایش روش‌های درمانی مانند فیزیوتراپی و جراحی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و bodyLocation است.

Ticket:
کلاس Ticket برای نمایش بلیت‌ها به عنوان یک عنصر در یک رویداد بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و totalPrice است.

TouristAttraction:
کلاس TouristAttraction برای نمایش جاذبه‌های توریستی مانند موزه‌ها، آثار تاریخی و مناظر طبیعی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

TouristDestination:
کلاس TouristDestination برای نمایش مقاصد توریستی مانند شهرها، کشورها و قلمروهای توریستی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و touristType است.

TouristInformationCenter:
کلاس TouristInformationCenter برای نمایش مراکز اطلاعات گردشگری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

ToyStore:
کلاس ToyStore برای نمایش فروشگاه‌های اسباب بازی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

TrackAction:
کلاس TrackAction برای نمایش فعالیت‌های پیگیری مانند پیگیری سفارش یا پست بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و deliveryMethod است.

TradeAction:
کلاس TradeAction برای نمایش فعالیت‌های تجاری مانند خرید و فروش بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و price است.

TrainReservation:
کلاس TrainReservation برای نمایش رزرو قطار بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و reservationFor (شرکت حمل و نقل) است.

TrainStation:
کلاس TrainStation برای نمایش ایستگاه‌های قطار بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

TravelAgency:
کلاس TravelAgency برای نمایش آژانس‌های مسافرتی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

TreatmentIndication:
کلاس TreatmentIndication برای نمایش نشانه‌های درمانی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و indicationFor است.

TypeAndQuantityNode:
کلاس TypeAndQuantityNode برای نمایش موجودیت‌هایی با تعداد و نوع مشخص بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و typeOfGood است.

UnitPriceSpecification:
کلاس UnitPriceSpecification برای نمایش مشخصات قیمت واحد محصول بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و price است.

UserComments:
کلاس UserComments برای نمایش نظرات کاربران در مورد یک محصول یا خدمات بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و text است.

Vehicle:
کلاس Vehicle برای نمایش خودروها و سایر وسایل حمل و نقل بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و manufacturer است.

Vein:
کلاس Vein برای نمایش رگ‌ها و عروق بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و anatomicalStructure است.

VideoGallery:
کلاس VideoGallery برای نمایش گالری ویدئو بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و hasPart است.

VideoGame:
کلاس VideoGame برای نمایش بازی‌های ویدئویی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و gamePlatform است.

VideoObject:
کلاس VideoObject برای نمایش ویدئوها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و thumbnailUrl است.

ViewAction:
کلاس ViewAction برای نمایش فعالیت‌های بازدید و مشاهده مانند بازدید یک صفحه وب بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و target است.

VisualArtsEvent:
کلاس VisualArtsEvent برای نمایش رویدادهای هنری مانند نمایشگاه‌های هنری و نمایش‌های عکاسی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و startDate است.

Volcano:
کلاس Volcano برای نمایش آتشفشان‌ها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و elevation است.

VoteAction:
کلاس VoteAction برای نمایش فعالیت‌های رای‌دهی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و candidate است.

WPAdBlock:
کلاس WPAdBlock برای نمایش بلوک‌های تبلیغاتی در یک صفحه وب بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و adNetwork است.

WPArea:
کلاس WPArea برای نمایش ناحیه‌هایی در یک تصویر بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و coordinates است.

WPCategory:
کلاس WPCategory برای نمایش دسته‌های مطالب در سیستم مدیریت محتوای وردپرس بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و parentCategory است.

WPComment:
کلاس WPComment برای نمایش نظرات کاربران در سیستم مدیریت محتوای وردپرس بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و commentText است.

WPCustomPostType:
کلاس WPCustomPostType برای نمایش انواع مختلف مطالب در سیستم مدیریت محتوای وردپرس بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و supports است.

WPEmoji:
کلاس WPEmoji برای نمایش شکلک‌های اموجی در سیستم مدیریت محتوای وردپرس بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و image است.

WPFooter:
کلاس WPFooter برای نمایش فوتر یک صفحه وب در سیستم مدیریت محتوای وردپرس بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و content است.

WPHeader:
کلاس WPHeader برای نمایش هدر یک صفحه وب در سیستم مدیریت محتوای وردپرس بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و content است.

WPSidebar:
کلاس WPSidebar برای نمایش سایدبار (نوار کناری) در یک صفحه وب در سیستم مدیریت محتوای وردپرس بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و content است.

WPSite:
کلاس WPSite برای نمایش سایت در سیستم مدیریت محتوای وردپرس بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و url است.

WPTheme:
کلاس WPTheme برای نمایش پوسته‌ها در سیستم مدیریت محتوای وردپرس بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و author است.

WaitAction:
کلاس WaitAction برای نمایش فعالیت‌های انتظار مثل انتظار در خط بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و event است.

WarrantyPromise:
کلاس WarrantyPromise برای نمایش قولنامه‌های گارانتی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و durationOfWarranty است.

WatchAction:
کلاس WatchAction برای نمایش فعالیت‌های تماشای محتوا مثل تماشای یک ویدئو بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و object است.

Waterfall:
کلاس Waterfall برای نمایش آبشارها بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و location است.

WebAPI:
کلاس WebAPI برای نمایش واسط برنامه‌نویسی (API) بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و urlTemplate است.

WebApplication:
کلاس WebApplication برای نمایش برنامه‌های وب بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و applicationCategory است.

WebPage:
کلاس WebPage برای نمایش صفحات وب بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و keywords است.

WebSite:
کلاس WebSite برای نمایش سایت‌های وب بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و url است.

WholesaleStore:
کلاس WholesaleStore برای نمایش فروشگاه‌های عمده‌فروشی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

WinAction:
کلاس WinAction برای نمایش فعالیت‌های پیروزی مثل برنده شدن در یک بازی بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و loser است.

Winery:
کلاس Winery برای نمایش کارخانجات تولید شراب بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

WorkersUnion:
کلاس WorkersUnion برای نمایش اتحادیه کارگری بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و foundingLocation است.

WriteAction:
کلاس WriteAction برای نمایش فعالیت‌های نوشتن مثل نوشتن یک مقاله بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و language است.

Zoo:
کلاس Zoo برای نمایش باغ وحش بکار می‌رود. این کلاس شامل ویژگی‌هایی مانند name و address است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *