«انجمن کوچ‌های حرفه‌ای ایران» با جمع کردن بیش از ۶۰۰ کوچ حرفه‌ای ایرانی در فضای اینترنت دور هم یک وب‌سایت انجمنی-آموزشی تخصصی در زمینه کوچینگ است که در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ توسط فرابرندز طراحی و سئو شده است.

نمای کلی پروژه طراحی سایت «انجمن کوچ‌های حرفه‌ای ایران»

پروژه سئوی سایت «انجمن کوچ‌های حرفه‌ای ایران»

پروژه سئوی وب‌سایت «انجمن کوچ‌های حرفه‌ای ایران» از مردادماه ۱۳۹۹ شروع شد.

در این پروژه توانستیم کنیم که در یک سال اخیر به صورت متوسط

۵۵,۸۰۰ بار دیده شدن در نتایج گوگل و  ۲,۹۰۰ کلیک یونیک

را برای این وب‌سایت ارمغان آوریم.